OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2010 (05/2010)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2010 (05/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2010 הוא 0.671
02/05/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2010 הוא 0.671
03/05/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2010 הוא 0.671
04/05/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2010 הוא 0.672
05/05/2010 0.673 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2010 הוא 0.673
06/05/2010 0.673 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2010 הוא 0.673
07/05/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2010 הוא 0.679
08/05/2010 0.67 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2010 הוא 0.67
09/05/2010 0.67 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2010 הוא 0.67
10/05/2010 0.67 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2010 הוא 0.67
11/05/2010 0.671 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2010 הוא 0.671
12/05/2010 0.669 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2010 הוא 0.669
13/05/2010 0.669 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2010 הוא 0.669
14/05/2010 0.67 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2010 הוא 0.67
15/05/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2010 הוא 0.672
16/05/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2010 הוא 0.672
17/05/2010 0.672 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2010 הוא 0.672
18/05/2010 0.668 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2010 הוא 0.668
19/05/2010 0.676 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2010 הוא 0.676
20/05/2010 0.676 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2010 הוא 0.676
21/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2010 הוא 0.677
22/05/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2010 הוא 0.675
23/05/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2010 הוא 0.675
24/05/2010 0.675 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2010 הוא 0.675
25/05/2010 0.684 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2010 הוא 0.684
26/05/2010 0.679 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2010 הוא 0.679
27/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2010 הוא 0.677
28/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2010 הוא 0.677
29/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2010 הוא 0.677
30/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2010 הוא 0.677
31/05/2010 0.677 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2010 הוא 0.677
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2010 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2010

תגובות הגולשים