OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2012 (02/2012)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2012 (02/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2012 0.62 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2012 הוא 0.62
02/02/2012 0.618 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2012 הוא 0.618
03/02/2012 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2012 הוא 0.616
04/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2012 הוא 0.617
05/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2012 הוא 0.617
06/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2012 הוא 0.617
07/02/2012 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2012 הוא 0.619
08/02/2012 0.613 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2012 הוא 0.613
09/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2012 הוא 0.617
10/02/2012 0.615 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2012 הוא 0.615
11/02/2012 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2012 הוא 0.616
12/02/2012 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2012 הוא 0.616
13/02/2012 0.616 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2012 הוא 0.616
14/02/2012 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2012 הוא 0.619
15/02/2012 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2012 הוא 0.619
16/02/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2012 הוא 0.625
17/02/2012 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2012 הוא 0.622
18/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2012 הוא 0.617
19/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2012 הוא 0.617
20/02/2012 0.617 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2012 הוא 0.617
21/02/2012 0.619 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2012 הוא 0.619
22/02/2012 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2012 הוא 0.622
23/02/2012 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2012 הוא 0.622
24/02/2012 0.622 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2012 הוא 0.622
25/02/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2012 הוא 0.63
26/02/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2012 הוא 0.63
27/02/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2012 הוא 0.63
28/02/2012 0.627 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2012 הוא 0.627
29/02/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 29/02/2012 הוא 0.625
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2012 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2012

תגובות הגולשים