OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2012 (05/2012)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2012 (05/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2012 0.623 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2012 הוא 0.623
02/05/2012 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2012 הוא 0.626
03/05/2012 0.625 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2012 הוא 0.625
04/05/2012 0.626 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2012 הוא 0.626
05/05/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2012 הוא 0.63
06/05/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2012 הוא 0.63
07/05/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2012 הוא 0.63
08/05/2012 0.63 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2012 הוא 0.63
09/05/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2012 הוא 0.632
10/05/2012 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2012 הוא 0.633
11/05/2012 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2012 הוא 0.633
12/05/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2012 הוא 0.635
13/05/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2012 הוא 0.635
14/05/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2012 הוא 0.635
15/05/2012 0.634 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2012 הוא 0.634
16/05/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2012 הוא 0.635
17/05/2012 0.633 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2012 הוא 0.633
18/05/2012 0.635 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2012 הוא 0.635
19/05/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2012 הוא 0.632
20/05/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2012 הוא 0.632
21/05/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2012 הוא 0.632
22/05/2012 0.632 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2012 הוא 0.632
23/05/2012 0.639 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2012 הוא 0.639
24/05/2012 0.637 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2012 הוא 0.637
25/05/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2012 הוא 0.638
26/05/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2012 הוא 0.638
27/05/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2012 הוא 0.638
28/05/2012 0.638 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2012 הוא 0.638
29/05/2012 0.641 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2012 הוא 0.641
30/05/2012 0.642 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2012 הוא 0.642
31/05/2012 0.642 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2012 הוא 0.642
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2012 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2012

תגובות הגולשים