OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 0.532 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2013 הוא 0.532
02/04/2013 0.532 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2013 הוא 0.532
03/04/2013 0.531 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2013 הוא 0.531
04/04/2013 0.531 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2013 הוא 0.531
05/04/2013 0.53 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2013 הוא 0.53
06/04/2013 0.528 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2013 הוא 0.528
07/04/2013 0.528 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2013 הוא 0.528
08/04/2013 0.528 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2013 הוא 0.528
09/04/2013 0.53 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2013 הוא 0.53
10/04/2013 0.53 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2013 הוא 0.53
11/04/2013 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2013 הוא 0.527
12/04/2013 0.528 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2013 הוא 0.528
13/04/2013 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2013 הוא 0.527
14/04/2013 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2013 הוא 0.527
15/04/2013 0.527 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2013 הוא 0.527
16/04/2013 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2013 הוא 0.526
17/04/2013 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2013 הוא 0.526
18/04/2013 0.525 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2013 הוא 0.525
19/04/2013 0.526 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2013 הוא 0.526
20/04/2013 0.525 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2013 הוא 0.525
21/04/2013 0.525 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2013 הוא 0.525
22/04/2013 0.525 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2013 הוא 0.525
23/04/2013 0.524 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2013 הוא 0.524
24/04/2013 0.523 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2013 הוא 0.523
25/04/2013 0.521 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2013 הוא 0.521
26/04/2013 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2013 הוא 0.52
27/04/2013 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2013 הוא 0.518
28/04/2013 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2013 הוא 0.518
29/04/2013 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2013 הוא 0.518
30/04/2013 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2013 הוא 0.518
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2013 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2013

תגובות הגולשים