OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 0.513 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2013 הוא 0.513
02/12/2013 0.513 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2013 הוא 0.513
03/12/2013 0.512 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2013 הוא 0.512
04/12/2013 0.511 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2013 הוא 0.511
05/12/2013 0.512 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2013 הוא 0.512
06/12/2013 0.511 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2013 הוא 0.511
07/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2013 הוא 0.509
08/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2013 הוא 0.509
09/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2013 הוא 0.509
10/12/2013 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2013 הוא 0.508
11/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2013 הוא 0.509
12/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2013 הוא 0.509
13/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2013 הוא 0.509
14/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2013 הוא 0.509
15/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2013 הוא 0.509
16/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2013 הוא 0.509
17/12/2013 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2013 הוא 0.51
18/12/2013 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2013 הוא 0.508
19/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2013 הוא 0.509
20/12/2013 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2013 הוא 0.509
21/12/2013 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2013 הוא 0.506
22/12/2013 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2013 הוא 0.506
23/12/2013 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2013 הוא 0.506
24/12/2013 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2013 הוא 0.504
25/12/2013 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2013 הוא 0.503
26/12/2013 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2013 הוא 0.503
27/12/2013 0.503 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2013 הוא 0.503
28/12/2013 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2013 הוא 0.501
29/12/2013 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2013 הוא 0.501
30/12/2013 0.501 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2013 הוא 0.501
31/12/2013 0.50 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2013 הוא 0.50
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2013

תגובות הגולשים