OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2015 הוא 0.548
02/01/2015 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2015 הוא 0.548
03/01/2015 0.555 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2015 הוא 0.555
04/01/2015 0.555 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2015 הוא 0.555
05/01/2015 0.555 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2015 הוא 0.555
06/01/2015 0.555 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2015 הוא 0.555
07/01/2015 0.554 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2015 הוא 0.554
08/01/2015 0.556 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2015 הוא 0.556
09/01/2015 0.554 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2015 הוא 0.554
10/01/2015 0.553 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2015 הוא 0.553
11/01/2015 0.553 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2015 הוא 0.553
12/01/2015 0.553 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2015 הוא 0.553
13/01/2015 0.552 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2015 הוא 0.552
14/01/2015 0.551 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2015 הוא 0.551
15/01/2015 0.545 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2015 הוא 0.545
16/01/2015 0.547 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2015 הוא 0.547
17/01/2015 0.542 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2015 הוא 0.542
18/01/2015 0.542 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2015 הוא 0.542
19/01/2015 0.542 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2015 הוא 0.542
20/01/2015 0.538 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2015 הוא 0.538
21/01/2015 0.535 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2015 הוא 0.535
22/01/2015 0.532 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2015 הוא 0.532
23/01/2015 0.536 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2015 הוא 0.536
24/01/2015 0.537 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2015 הוא 0.537
25/01/2015 0.537 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2015 הוא 0.537
26/01/2015 0.537 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2015 הוא 0.537
27/01/2015 0.537 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2015 הוא 0.537
28/01/2015 0.528 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2015 הוא 0.528
29/01/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2015 הוא 0.517
30/01/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2015 הוא 0.517
31/01/2015 0.517 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2015 הוא 0.517
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2014

תגובות הגולשים