OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2015 הוא 0.516
02/02/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2015 הוא 0.516
03/02/2015 0.515 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2015 הוא 0.515
04/02/2015 0.511 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2015 הוא 0.511
05/02/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2015 הוא 0.508
06/02/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2015 הוא 0.507
07/02/2015 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2015 הוא 0.509
08/02/2015 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2015 הוא 0.509
09/02/2015 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2015 הוא 0.509
10/02/2015 0.508 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2015 הוא 0.508
11/02/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2015 הוא 0.506
12/02/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2015 הוא 0.51
13/02/2015 0.509 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2015 הוא 0.509
14/02/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2015 הוא 0.51
15/02/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2015 הוא 0.51
16/02/2015 0.51 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2015 הוא 0.51
17/02/2015 0.507 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2015 הוא 0.507
18/02/2015 0.505 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2015 הוא 0.505
19/02/2015 0.504 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2015 הוא 0.504
20/02/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2015 הוא 0.506
21/02/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2015 הוא 0.506
22/02/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2015 הוא 0.506
23/02/2015 0.506 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2015 הוא 0.506
24/02/2015 0.518 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2015 הוא 0.518
25/02/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2015 הוא 0.516
26/02/2015 0.516 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2015 הוא 0.516
27/02/2015 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2015 הוא 0.52
28/02/2015 0.52 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2015 הוא 0.52
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2015

תגובות הגולשים