OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2008 (03/2008)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2008 (03/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2008 5.157 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2008 הוא 5.157
02/03/2008 5.157 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2008 הוא 5.157
03/03/2008 5.157 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2008 הוא 5.157
04/03/2008 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2008 הוא 5.114
05/03/2008 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2008 הוא 5.065
06/03/2008 5.076 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2008 הוא 5.076
07/03/2008 5.081 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2008 הוא 5.081
08/03/2008 5.045 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2008 הוא 5.045
09/03/2008 5.045 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2008 הוא 5.045
10/03/2008 5.045 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2008 הוא 5.045
11/03/2008 4.958 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2008 הוא 4.958
12/03/2008 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2008 הוא 4.911
13/03/2008 4.803 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2008 הוא 4.803
14/03/2008 4.903 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2008 הוא 4.903
15/03/2008 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2008 הוא 4.834
16/03/2008 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2008 הוא 4.834
17/03/2008 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2008 הוא 4.834
18/03/2008 4.77 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2008 הוא 4.77
19/03/2008 4.766 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2008 הוא 4.766
20/03/2008 4.799 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2008 הוא 4.799
21/03/2008 4.981 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2008 הוא 4.981
22/03/2008 4.981 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2008 הוא 4.981
23/03/2008 4.981 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2008 הוא 4.981
24/03/2008 4.981 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2008 הוא 4.981
25/03/2008 4.957 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2008 הוא 4.957
26/03/2008 4.944 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2008 הוא 4.944
27/03/2008 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2008 הוא 4.937
28/03/2008 4.967 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2008 הוא 4.967
29/03/2008 5.015 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2008 הוא 5.015
30/03/2008 5.015 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2008 הוא 5.015
31/03/2008 5.015 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2008 הוא 5.015
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2008 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2008

תגובות הגולשים