OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2009 (09/2009)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2009 (09/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2009 5.358 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2009 הוא 5.358
02/09/2009 5.369 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2009 הוא 5.369
03/09/2009 5.358 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2009 הוא 5.358
04/09/2009 5.31 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2009 הוא 5.31
05/09/2009 5.295 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2009 הוא 5.295
06/09/2009 5.295 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2009 הוא 5.295
07/09/2009 5.295 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2009 הוא 5.295
08/09/2009 5.335 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2009 הוא 5.335
09/09/2009 5.337 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2009 הוא 5.337
10/09/2009 5.343 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2009 הוא 5.343
11/09/2009 5.338 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2009 הוא 5.338
12/09/2009 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2009 הוא 5.334
13/09/2009 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2009 הוא 5.334
14/09/2009 5.334 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2009 הוא 5.334
15/09/2009 5.308 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2009 הוא 5.308
16/09/2009 5.284 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2009 הוא 5.284
17/09/2009 5.291 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2009 הוא 5.291
18/09/2009 5.282 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2009 הוא 5.282
19/09/2009 5.282 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2009 הוא 5.282
20/09/2009 5.282 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2009 הוא 5.282
21/09/2009 5.282 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2009 הוא 5.282
22/09/2009 5.261 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2009 הוא 5.261
23/09/2009 5.268 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2009 הוא 5.268
24/09/2009 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2009 הוא 5.265
25/09/2009 5.321 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2009 הוא 5.321
26/09/2009 5.327 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2009 הוא 5.327
27/09/2009 5.327 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2009 הוא 5.327
28/09/2009 5.327 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2009 הוא 5.327
29/09/2009 5.327 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2009 הוא 5.327
30/09/2009 5.31 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2009 הוא 5.31
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2009 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2009

תגובות הגולשים