OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2009 (12/2009)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2009 (12/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2009 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2009 הוא 5.326
02/12/2009 5.333 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2009 הוא 5.333
03/12/2009 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2009 הוא 5.326
04/12/2009 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2009 הוא 5.323
05/12/2009 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2009 הוא 5.39
06/12/2009 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2009 הוא 5.39
07/12/2009 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2009 הוא 5.39
08/12/2009 5.357 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2009 הוא 5.357
09/12/2009 5.37 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2009 הוא 5.37
10/12/2009 5.337 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2009 הוא 5.337
11/12/2009 5.324 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2009 הוא 5.324
12/12/2009 5.332 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2009 הוא 5.332
13/12/2009 5.332 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2009 הוא 5.332
14/12/2009 5.332 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2009 הוא 5.332
15/12/2009 5.347 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2009 הוא 5.347
16/12/2009 5.336 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2009 הוא 5.336
17/12/2009 5.368 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2009 הוא 5.368
18/12/2009 5.35 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2009 הוא 5.35
19/12/2009 5.369 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2009 הוא 5.369
20/12/2009 5.369 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2009 הוא 5.369
21/12/2009 5.369 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2009 הוא 5.369
22/12/2009 5.369 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2009 הוא 5.369
23/12/2009 5.373 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2009 הוא 5.373
24/12/2009 5.359 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2009 הוא 5.359
25/12/2009 5.354 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2009 הוא 5.354
26/12/2009 5.354 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2009 הוא 5.354
27/12/2009 5.354 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2009 הוא 5.354
28/12/2009 5.354 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2009 הוא 5.354
29/12/2009 5.349 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2009 הוא 5.349
30/12/2009 5.352 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2009 הוא 5.352
31/12/2009 5.328 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2009 הוא 5.328
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2010 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2009

תגובות הגולשים