OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2011 (01/2011)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2011 (01/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2011 5.002 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2011 הוא 5.002
02/01/2011 5.002 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2011 הוא 5.002
03/01/2011 5.002 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2011 הוא 5.002
04/01/2011 4.98 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2011 הוא 4.98
05/01/2011 4.999 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2011 הוא 4.999
06/01/2011 5.024 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2011 הוא 5.024
07/01/2011 5.047 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2011 הוא 5.047
08/01/2011 5.051 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2011 הוא 5.051
09/01/2011 5.051 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2011 הוא 5.051
10/01/2011 5.051 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2011 הוא 5.051
11/01/2011 5.013 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2011 הוא 5.013
12/01/2011 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2011 הוא 4.991
13/01/2011 5.031 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2011 הוא 5.031
14/01/2011 5.014 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2011 הוא 5.014
15/01/2011 5.01 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2011 הוא 5.01
16/01/2011 5.01 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2011 הוא 5.01
17/01/2011 5.01 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2011 הוא 5.01
18/01/2011 4.985 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2011 הוא 4.985
19/01/2011 5.006 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2011 הוא 5.006
20/01/2011 5.082 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2011 הוא 5.082
21/01/2011 5.126 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2011 הוא 5.126
22/01/2011 5.113 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2011 הוא 5.113
23/01/2011 5.113 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2011 הוא 5.113
24/01/2011 5.113 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2011 הוא 5.113
25/01/2011 5.103 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2011 הוא 5.103
26/01/2011 5.078 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2011 הוא 5.078
27/01/2011 5.16 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2011 הוא 5.16
28/01/2011 5.194 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2011 הוא 5.194
29/01/2011 5.233 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2011 הוא 5.233
30/01/2011 5.233 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2011 הוא 5.233
31/01/2011 5.233 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2011 הוא 5.233
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2011 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2010

תגובות הגולשים