OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 5.378 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2012 הוא 5.378
02/12/2012 5.378 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2012 הוא 5.378
03/12/2012 5.378 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2012 הוא 5.378
04/12/2012 5.387 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2012 הוא 5.387
05/12/2012 5.361 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2012 הוא 5.361
06/12/2012 5.368 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2012 הוא 5.368
07/12/2012 5.405 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2012 הוא 5.405
08/12/2012 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2012 הוא 5.39
09/12/2012 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2012 הוא 5.39
10/12/2012 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2012 הוא 5.39
11/12/2012 5.359 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2012 הוא 5.359
12/12/2012 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2012 הוא 5.32
13/12/2012 5.324 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2012 הוא 5.324
14/12/2012 5.34 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2012 הוא 5.34
15/12/2012 5.318 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2012 הוא 5.318
16/12/2012 5.318 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2012 הוא 5.318
17/12/2012 5.318 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2012 הוא 5.318
18/12/2012 5.31 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2012 הוא 5.31
19/12/2012 5.283 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2012 הוא 5.283
20/12/2012 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2012 הוא 5.279
21/12/2012 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2012 הוא 5.279
22/12/2012 5.276 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2012 הוא 5.276
23/12/2012 5.276 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2012 הוא 5.276
24/12/2012 5.276 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2012 הוא 5.276
25/12/2012 5.28 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2012 הוא 5.28
26/12/2012 5.28 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2012 הוא 5.28
27/12/2012 5.25 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2012 הוא 5.25
28/12/2012 5.254 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2012 הוא 5.254
29/12/2012 5.254 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2012 הוא 5.254
30/12/2012 5.254 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2012 הוא 5.254
31/12/2012 5.254 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2012 הוא 5.254
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2013 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2012

תגובות הגולשים