OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2013 (05/2013)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2013 (05/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2013 5.065 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2013 הוא 5.065
02/05/2013 5.048 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2013 הוא 5.048
03/05/2013 5.037 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2013 הוא 5.037
04/05/2013 5.039 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2013 הוא 5.039
05/05/2013 5.039 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2013 הוא 5.039
06/05/2013 5.039 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2013 הוא 5.039
07/05/2013 5.026 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2013 הוא 5.026
08/05/2013 5.034 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2013 הוא 5.034
09/05/2013 5.023 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2013 הוא 5.023
10/05/2013 5.025 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2013 הוא 5.025
11/05/2013 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2013 הוא 5.04
12/05/2013 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2013 הוא 5.04
13/05/2013 5.04 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2013 הוא 5.04
14/05/2013 5.138 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2013 הוא 5.138
15/05/2013 5.147 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2013 הוא 5.147
16/05/2013 5.147 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2013 הוא 5.147
17/05/2013 5.145 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2013 הוא 5.145
18/05/2013 5.17 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2013 הוא 5.17
19/05/2013 5.17 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2013 הוא 5.17
20/05/2013 5.17 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2013 הוא 5.17
21/05/2013 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2013 הוא 5.19
22/05/2013 5.176 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2013 הוא 5.176
23/05/2013 5.229 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2013 הוא 5.229
24/05/2013 5.22 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2013 הוא 5.22
25/05/2013 5.229 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2013 הוא 5.229
26/05/2013 5.229 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2013 הוא 5.229
27/05/2013 5.229 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2013 הוא 5.229
28/05/2013 5.229 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2013 הוא 5.229
29/05/2013 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2013 הוא 5.212
30/05/2013 5.196 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2013 הוא 5.196
31/05/2013 5.196 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2013 הוא 5.196
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2013 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2013

תגובות הגולשים