OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2013 (09/2013)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2013 (09/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2013 5.104 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2013 הוא 5.104
02/09/2013 5.104 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2013 הוא 5.104
03/09/2013 5.127 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2013 הוא 5.127
04/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2013 הוא 5.118
05/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2013 הוא 5.118
06/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2013 הוא 5.118
07/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2013 הוא 5.118
08/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2013 הוא 5.118
09/09/2013 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2013 הוא 5.118
10/09/2013 5.096 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2013 הוא 5.096
11/09/2013 5.037 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2013 הוא 5.037
12/09/2013 5.035 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2013 הוא 5.035
13/09/2013 4.987 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2013 הוא 4.987
14/09/2013 4.987 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2013 הוא 4.987
15/09/2013 4.987 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2013 הוא 4.987
16/09/2013 4.987 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2013 הוא 4.987
17/09/2013 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2013 הוא 4.991
18/09/2013 4.992 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2013 הוא 4.992
19/09/2013 4.951 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2013 הוא 4.951
20/09/2013 4.951 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2013 הוא 4.951
21/09/2013 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2013 הוא 4.96
22/09/2013 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2013 הוא 4.96
23/09/2013 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2013 הוא 4.96
24/09/2013 4.977 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2013 הוא 4.977
25/09/2013 5.027 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2013 הוא 5.027
26/09/2013 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2013 הוא 5.05
27/09/2013 5.05 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2013 הוא 5.05
28/09/2013 4.992 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2013 הוא 4.992
29/09/2013 4.992 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2013 הוא 4.992
30/09/2013 4.992 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2013 הוא 4.992
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2013 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2013

תגובות הגולשים