OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2015 (03/2015)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2015 (03/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2015 5.628 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2015 הוא 5.628
02/03/2015 5.628 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2015 הוא 5.628
03/03/2015 5.627 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2015 הוא 5.627
04/03/2015 5.623 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2015 הוא 5.623
05/03/2015 5.671 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2015 הוא 5.671
06/03/2015 5.671 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2015 הוא 5.671
07/03/2015 5.671 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2015 הוא 5.671
08/03/2015 5.671 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2015 הוא 5.671
09/03/2015 5.671 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2015 הוא 5.671
10/03/2015 5.704 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2015 הוא 5.704
11/03/2015 5.716 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2015 הוא 5.716
12/03/2015 5.679 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2015 הוא 5.679
13/03/2015 5.67 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2015 הוא 5.67
14/03/2015 5.674 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2015 הוא 5.674
15/03/2015 5.674 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2015 הוא 5.674
16/03/2015 5.674 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2015 הוא 5.674
17/03/2015 5.676 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2015 הוא 5.676
18/03/2015 5.676 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2015 הוא 5.676
19/03/2015 5.653 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2015 הוא 5.653
20/03/2015 5.72 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2015 הוא 5.72
21/03/2015 5.67 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2015 הוא 5.67
22/03/2015 5.67 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2015 הוא 5.67
23/03/2015 5.67 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2015 הוא 5.67
24/03/2015 5.541 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2015 הוא 5.541
25/03/2015 5.575 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2015 הוא 5.575
26/03/2015 5.567 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2015 הוא 5.567
27/03/2015 5.609 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2015 הוא 5.609
28/03/2015 5.606 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2015 הוא 5.606
29/03/2015 5.606 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2015 הוא 5.606
30/03/2015 5.606 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2015 הוא 5.606
31/03/2015 5.618 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2015 הוא 5.618
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2015 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2015

תגובות הגולשים