OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 5.578 שער הדינר הירדני בתאריך 01/02/2016 הוא 5.578
02/02/2016 5.574 שער הדינר הירדני בתאריך 02/02/2016 הוא 5.574
03/02/2016 5.589 שער הדינר הירדני בתאריך 03/02/2016 הוא 5.589
04/02/2016 5.514 שער הדינר הירדני בתאריך 04/02/2016 הוא 5.514
05/02/2016 5.475 שער הדינר הירדני בתאריך 05/02/2016 הוא 5.475
06/02/2016 5.48 שער הדינר הירדני בתאריך 06/02/2016 הוא 5.48
07/02/2016 5.48 שער הדינר הירדני בתאריך 07/02/2016 הוא 5.48
08/02/2016 5.48 שער הדינר הירדני בתאריך 08/02/2016 הוא 5.48
09/02/2016 5.476 שער הדינר הירדני בתאריך 09/02/2016 הוא 5.476
10/02/2016 5.462 שער הדינר הירדני בתאריך 10/02/2016 הוא 5.462
11/02/2016 5.484 שער הדינר הירדני בתאריך 11/02/2016 הוא 5.484
12/02/2016 5.48 שער הדינר הירדני בתאריך 12/02/2016 הוא 5.48
13/02/2016 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 13/02/2016 הוא 5.485
14/02/2016 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 14/02/2016 הוא 5.485
15/02/2016 5.485 שער הדינר הירדני בתאריך 15/02/2016 הוא 5.485
16/02/2016 5.519 שער הדינר הירדני בתאריך 16/02/2016 הוא 5.519
17/02/2016 5.506 שער הדינר הירדני בתאריך 17/02/2016 הוא 5.506
18/02/2016 5.505 שער הדינר הירדני בתאריך 18/02/2016 הוא 5.505
19/02/2016 5.507 שער הדינר הירדני בתאריך 19/02/2016 הוא 5.507
20/02/2016 5.507 שער הדינר הירדני בתאריך 20/02/2016 הוא 5.507
21/02/2016 5.507 שער הדינר הירדני בתאריך 21/02/2016 הוא 5.507
22/02/2016 5.507 שער הדינר הירדני בתאריך 22/02/2016 הוא 5.507
23/02/2016 5.511 שער הדינר הירדני בתאריך 23/02/2016 הוא 5.511
24/02/2016 5.54 שער הדינר הירדני בתאריך 24/02/2016 הוא 5.54
25/02/2016 5.518 שער הדינר הירדני בתאריך 25/02/2016 הוא 5.518
26/02/2016 5.50 שער הדינר הירדני בתאריך 26/02/2016 הוא 5.50
27/02/2016 5.511 שער הדינר הירדני בתאריך 27/02/2016 הוא 5.511
28/02/2016 5.511 שער הדינר הירדני בתאריך 28/02/2016 הוא 5.511
29/02/2016 5.511 שער הדינר הירדני בתאריך 29/02/2016 הוא 5.511
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 03/2016 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2016

תגובות הגולשים