OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2020 (03/2020)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2020 (03/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2020 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2020 הוא 4.88
02/03/2020 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2020 הוא 4.88
03/03/2020 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2020 הוא 4.88
04/03/2020 4.878 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2020 הוא 4.878
05/03/2020 4.889 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2020 הוא 4.889
06/03/2020 4.917 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2020 הוא 4.917
07/03/2020 4.946 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2020 הוא 4.946
08/03/2020 4.946 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2020 הוא 4.946
09/03/2020 4.946 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2020 הוא 4.946
10/03/2020 5.132 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2020 הוא 5.132
11/03/2020 5.132 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2020 הוא 5.132
12/03/2020 5.132 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2020 הוא 5.132
13/03/2020 5.151 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2020 הוא 5.151
14/03/2020 5.258 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2020 הוא 5.258
15/03/2020 5.258 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2020 הוא 5.258
16/03/2020 5.258 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2020 הוא 5.258
17/03/2020 5.446 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2020 הוא 5.446
18/03/2020 5.397 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2020 הוא 5.397
19/03/2020 5.194 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2020 הוא 5.194
20/03/2020 5.074 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2020 הוא 5.074
21/03/2020 5.215 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2020 הוא 5.215
22/03/2020 5.215 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2020 הוא 5.215
23/03/2020 5.215 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2020 הוא 5.215
24/03/2020 5.159 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2020 הוא 5.159
25/03/2020 5.136 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2020 הוא 5.136
26/03/2020 5.112 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2020 הוא 5.112
27/03/2020 5.074 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2020 הוא 5.074
28/03/2020 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2020 הוא 5.057
29/03/2020 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2020 הוא 5.057
30/03/2020 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2020 הוא 5.057
31/03/2020 5.028 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2020 הוא 5.028
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2020 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2020

תגובות הגולשים