OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2008 (01/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2008 (01/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2008 3.466 שער הין היפני בתאריך 01/01/2008 הוא 3.466
02/01/2008 3.466 שער הין היפני בתאריך 02/01/2008 הוא 3.466
03/01/2008 3.527 שער הין היפני בתאריך 03/01/2008 הוא 3.527
04/01/2008 3.481 שער הין היפני בתאריך 04/01/2008 הוא 3.481
05/01/2008 3.499 שער הין היפני בתאריך 05/01/2008 הוא 3.499
06/01/2008 3.499 שער הין היפני בתאריך 06/01/2008 הוא 3.499
07/01/2008 3.499 שער הין היפני בתאריך 07/01/2008 הוא 3.499
08/01/2008 3.465 שער הין היפני בתאריך 08/01/2008 הוא 3.465
09/01/2008 3.462 שער הין היפני בתאריך 09/01/2008 הוא 3.462
10/01/2008 3.465 שער הין היפני בתאריך 10/01/2008 הוא 3.465
11/01/2008 3.464 שער הין היפני בתאריך 11/01/2008 הוא 3.464
12/01/2008 3.461 שער הין היפני בתאריך 12/01/2008 הוא 3.461
13/01/2008 3.461 שער הין היפני בתאריך 13/01/2008 הוא 3.461
14/01/2008 3.461 שער הין היפני בתאריך 14/01/2008 הוא 3.461
15/01/2008 3.444 שער הין היפני בתאריך 15/01/2008 הוא 3.444
16/01/2008 3.522 שער הין היפני בתאריך 16/01/2008 הוא 3.522
17/01/2008 3.502 שער הין היפני בתאריך 17/01/2008 הוא 3.502
18/01/2008 3.533 שער הין היפני בתאריך 18/01/2008 הוא 3.533
19/01/2008 3.582 שער הין היפני בתאריך 19/01/2008 הוא 3.582
20/01/2008 3.582 שער הין היפני בתאריך 20/01/2008 הוא 3.582
21/01/2008 3.582 שער הין היפני בתאריך 21/01/2008 הוא 3.582
22/01/2008 3.564 שער הין היפני בתאריך 22/01/2008 הוא 3.564
23/01/2008 3.512 שער הין היפני בתאריך 23/01/2008 הוא 3.512
24/01/2008 3.452 שער הין היפני בתאריך 24/01/2008 הוא 3.452
25/01/2008 3.447 שער הין היפני בתאריך 25/01/2008 הוא 3.447
26/01/2008 3.485 שער הין היפני בתאריך 26/01/2008 הוא 3.485
27/01/2008 3.485 שער הין היפני בתאריך 27/01/2008 הוא 3.485
28/01/2008 3.485 שער הין היפני בתאריך 28/01/2008 הוא 3.485
29/01/2008 3.402 שער הין היפני בתאריך 29/01/2008 הוא 3.402
30/01/2008 3.412 שער הין היפני בתאריך 30/01/2008 הוא 3.412
31/01/2008 3.413 שער הין היפני בתאריך 31/01/2008 הוא 3.413
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2008

תגובות הגולשים