OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2009 (01/2009)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2009 (01/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2009 4.145 שער הין היפני בתאריך 01/01/2009 הוא 4.145
02/01/2009 4.145 שער הין היפני בתאריך 02/01/2009 הוא 4.145
03/01/2009 4.123 שער הין היפני בתאריך 03/01/2009 הוא 4.123
04/01/2009 4.123 שער הין היפני בתאריך 04/01/2009 הוא 4.123
05/01/2009 4.123 שער הין היפני בתאריך 05/01/2009 הוא 4.123
06/01/2009 4.095 שער הין היפני בתאריך 06/01/2009 הוא 4.095
07/01/2009 4.14 שער הין היפני בתאריך 07/01/2009 הוא 4.14
08/01/2009 4.244 שער הין היפני בתאריך 08/01/2009 הוא 4.244
09/01/2009 4.233 שער הין היפני בתאריך 09/01/2009 הוא 4.233
10/01/2009 4.334 שער הין היפני בתאריך 10/01/2009 הוא 4.334
11/01/2009 4.334 שער הין היפני בתאריך 11/01/2009 הוא 4.334
12/01/2009 4.334 שער הין היפני בתאריך 12/01/2009 הוא 4.334
13/01/2009 4.388 שער הין היפני בתאריך 13/01/2009 הוא 4.388
14/01/2009 4.345 שער הין היפני בתאריך 14/01/2009 הוא 4.345
15/01/2009 4.352 שער הין היפני בתאריך 15/01/2009 הוא 4.352
16/01/2009 4.27 שער הין היפני בתאריך 16/01/2009 הוא 4.27
17/01/2009 4.24 שער הין היפני בתאריך 17/01/2009 הוא 4.24
18/01/2009 4.24 שער הין היפני בתאריך 18/01/2009 הוא 4.24
19/01/2009 4.24 שער הין היפני בתאריך 19/01/2009 הוא 4.24
20/01/2009 4.306 שער הין היפני בתאריך 20/01/2009 הוא 4.306
21/01/2009 4.345 שער הין היפני בתאריך 21/01/2009 הוא 4.345
22/01/2009 4.451 שער הין היפני בתאריך 22/01/2009 הוא 4.451
23/01/2009 4.498 שער הין היפני בתאריך 23/01/2009 הוא 4.498
24/01/2009 4.469 שער הין היפני בתאריך 24/01/2009 הוא 4.469
25/01/2009 4.469 שער הין היפני בתאריך 25/01/2009 הוא 4.469
26/01/2009 4.469 שער הין היפני בתאריך 26/01/2009 הוא 4.469
27/01/2009 4.463 שער הין היפני בתאריך 27/01/2009 הוא 4.463
28/01/2009 4.512 שער הין היפני בתאריך 28/01/2009 הוא 4.512
29/01/2009 4.475 שער הין היפני בתאריך 29/01/2009 הוא 4.475
30/01/2009 4.555 שער הין היפני בתאריך 30/01/2009 הוא 4.555
31/01/2009 4.555 שער הין היפני בתאריך 31/01/2009 הוא 4.555
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2009 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2008

תגובות הגולשים