OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2009 (04/2009)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2009 (04/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2009 4.258 שער הין היפני בתאריך 01/04/2009 הוא 4.258
02/04/2009 4.183 שער הין היפני בתאריך 02/04/2009 הוא 4.183
03/04/2009 4.162 שער הין היפני בתאריך 03/04/2009 הוא 4.162
04/04/2009 4.073 שער הין היפני בתאריך 04/04/2009 הוא 4.073
05/04/2009 4.073 שער הין היפני בתאריך 05/04/2009 הוא 4.073
06/04/2009 4.073 שער הין היפני בתאריך 06/04/2009 הוא 4.073
07/04/2009 4.167 שער הין היפני בתאריך 07/04/2009 הוא 4.167
08/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 08/04/2009 הוא 4.182
09/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 09/04/2009 הוא 4.182
10/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 10/04/2009 הוא 4.182
11/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 11/04/2009 הוא 4.182
12/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 12/04/2009 הוא 4.182
13/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 13/04/2009 הוא 4.182
14/04/2009 4.182 שער הין היפני בתאריך 14/04/2009 הוא 4.182
15/04/2009 4.236 שער הין היפני בתאריך 15/04/2009 הוא 4.236
16/04/2009 4.236 שער הין היפני בתאריך 16/04/2009 הוא 4.236
17/04/2009 4.203 שער הין היפני בתאריך 17/04/2009 הוא 4.203
18/04/2009 4.261 שער הין היפני בתאריך 18/04/2009 הוא 4.261
19/04/2009 4.261 שער הין היפני בתאריך 19/04/2009 הוא 4.261
20/04/2009 4.261 שער הין היפני בתאריך 20/04/2009 הוא 4.261
21/04/2009 4.293 שער הין היפני בתאריך 21/04/2009 הוא 4.293
22/04/2009 4.294 שער הין היפני בתאריך 22/04/2009 הוא 4.294
23/04/2009 4.305 שער הין היפני בתאריך 23/04/2009 הוא 4.305
24/04/2009 4.375 שער הין היפני בתאריך 24/04/2009 הוא 4.375
25/04/2009 4.385 שער הין היפני בתאריך 25/04/2009 הוא 4.385
26/04/2009 4.385 שער הין היפני בתאריך 26/04/2009 הוא 4.385
27/04/2009 4.385 שער הין היפני בתאריך 27/04/2009 הוא 4.385
28/04/2009 4.441 שער הין היפני בתאריך 28/04/2009 הוא 4.441
29/04/2009 4.234 שער הין היפני בתאריך 29/04/2009 הוא 4.234
30/04/2009 4.234 שער הין היפני בתאריך 30/04/2009 הוא 4.234
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2009 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2009

תגובות הגולשים