OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2009 (11/2009)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2009 (11/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2009 4.201 שער הין היפני בתאריך 01/11/2009 הוא 4.201
02/11/2009 4.201 שער הין היפני בתאריך 02/11/2009 הוא 4.201
03/11/2009 4.217 שער הין היפני בתאריך 03/11/2009 הוא 4.217
04/11/2009 4.174 שער הין היפני בתאריך 04/11/2009 הוא 4.174
05/11/2009 4.20 שער הין היפני בתאריך 05/11/2009 הוא 4.20
06/11/2009 4.164 שער הין היפני בתאריך 06/11/2009 הוא 4.164
07/11/2009 4.16 שער הין היפני בתאריך 07/11/2009 הוא 4.16
08/11/2009 4.16 שער הין היפני בתאריך 08/11/2009 הוא 4.16
09/11/2009 4.16 שער הין היפני בתאריך 09/11/2009 הוא 4.16
10/11/2009 4.173 שער הין היפני בתאריך 10/11/2009 הוא 4.173
11/11/2009 4.167 שער הין היפני בתאריך 11/11/2009 הוא 4.167
12/11/2009 4.197 שער הין היפני בתאריך 12/11/2009 הוא 4.197
13/11/2009 4.187 שער הין היפני בתאריך 13/11/2009 הוא 4.187
14/11/2009 4.191 שער הין היפני בתאריך 14/11/2009 הוא 4.191
15/11/2009 4.191 שער הין היפני בתאריך 15/11/2009 הוא 4.191
16/11/2009 4.191 שער הין היפני בתאריך 16/11/2009 הוא 4.191
17/11/2009 4.231 שער הין היפני בתאריך 17/11/2009 הוא 4.231
18/11/2009 4.231 שער הין היפני בתאריך 18/11/2009 הוא 4.231
19/11/2009 4.266 שער הין היפני בתאריך 19/11/2009 הוא 4.266
20/11/2009 4.29 שער הין היפני בתאריך 20/11/2009 הוא 4.29
21/11/2009 4.277 שער הין היפני בתאריך 21/11/2009 הוא 4.277
22/11/2009 4.277 שער הין היפני בתאריך 22/11/2009 הוא 4.277
23/11/2009 4.277 שער הין היפני בתאריך 23/11/2009 הוא 4.277
24/11/2009 4.259 שער הין היפני בתאריך 24/11/2009 הוא 4.259
25/11/2009 4.292 שער הין היפני בתאריך 25/11/2009 הוא 4.292
26/11/2009 4.352 שער הין היפני בתאריך 26/11/2009 הוא 4.352
27/11/2009 4.437 שער הין היפני בתאריך 27/11/2009 הוא 4.437
28/11/2009 4.395 שער הין היפני בתאריך 28/11/2009 הוא 4.395
29/11/2009 4.395 שער הין היפני בתאריך 29/11/2009 הוא 4.395
30/11/2009 4.395 שער הין היפני בתאריך 30/11/2009 הוא 4.395
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2009 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2009

תגובות הגולשים