OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2009 (12/2009)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2009 (12/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2009 4.343 שער הין היפני בתאריך 01/12/2009 הוא 4.343
02/12/2009 4.33 שער הין היפני בתאריך 02/12/2009 הוא 4.33
03/12/2009 4.287 שער הין היפני בתאריך 03/12/2009 הוא 4.287
04/12/2009 4.279 שער הין היפני בתאריך 04/12/2009 הוא 4.279
05/12/2009 4.238 שער הין היפני בתאריך 05/12/2009 הוא 4.238
06/12/2009 4.238 שער הין היפני בתאריך 06/12/2009 הוא 4.238
07/12/2009 4.238 שער הין היפני בתאריך 07/12/2009 הוא 4.238
08/12/2009 4.285 שער הין היפני בתאריך 08/12/2009 הוא 4.285
09/12/2009 4.323 שער הין היפני בתאריך 09/12/2009 הוא 4.323
10/12/2009 4.278 שער הין היפני בתאריך 10/12/2009 הוא 4.278
11/12/2009 4.251 שער הין היפני בתאריך 11/12/2009 הוא 4.251
12/12/2009 4.271 שער הין היפני בתאריך 12/12/2009 הוא 4.271
13/12/2009 4.271 שער הין היפני בתאריך 13/12/2009 הוא 4.271
14/12/2009 4.271 שער הין היפני בתאריך 14/12/2009 הוא 4.271
15/12/2009 4.232 שער הין היפני בתאריך 15/12/2009 הוא 4.232
16/12/2009 4.222 שער הין היפני בתאריך 16/12/2009 הוא 4.222
17/12/2009 4.23 שער הין היפני בתאריך 17/12/2009 הוא 4.23
18/12/2009 4.206 שער הין היפני בתאריך 18/12/2009 הוא 4.206
19/12/2009 4.198 שער הין היפני בתאריך 19/12/2009 הוא 4.198
20/12/2009 4.198 שער הין היפני בתאריך 20/12/2009 הוא 4.198
21/12/2009 4.198 שער הין היפני בתאריך 21/12/2009 הוא 4.198
22/12/2009 4.156 שער הין היפני בתאריך 22/12/2009 הוא 4.156
23/12/2009 4.147 שער הין היפני בתאריך 23/12/2009 הוא 4.147
24/12/2009 4.16 שער הין היפני בתאריך 24/12/2009 הוא 4.16
25/12/2009 4.144 שער הין היפני בתאריך 25/12/2009 הוא 4.144
26/12/2009 4.144 שער הין היפני בתאריך 26/12/2009 הוא 4.144
27/12/2009 4.144 שער הין היפני בתאריך 27/12/2009 הוא 4.144
28/12/2009 4.144 שער הין היפני בתאריך 28/12/2009 הוא 4.144
29/12/2009 4.131 שער הין היפני בתאריך 29/12/2009 הוא 4.131
30/12/2009 4.104 שער הין היפני בתאריך 30/12/2009 הוא 4.104
31/12/2009 4.086 שער הין היפני בתאריך 31/12/2009 הוא 4.086
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2010 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2009

תגובות הגולשים