OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2010 (01/2010)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2010 (01/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2010 4.058 שער הין היפני בתאריך 01/01/2010 הוא 4.058
02/01/2010 4.058 שער הין היפני בתאריך 02/01/2010 הוא 4.058
03/01/2010 4.058 שער הין היפני בתאריך 03/01/2010 הוא 4.058
04/01/2010 4.058 שער הין היפני בתאריך 04/01/2010 הוא 4.058
05/01/2010 4.058 שער הין היפני בתאריך 05/01/2010 הוא 4.058
06/01/2010 4.045 שער הין היפני בתאריך 06/01/2010 הוא 4.045
07/01/2010 4.004 שער הין היפני בתאריך 07/01/2010 הוא 4.004
08/01/2010 3.998 שער הין היפני בתאריך 08/01/2010 הוא 3.998
09/01/2010 3.986 שער הין היפני בתאריך 09/01/2010 הוא 3.986
10/01/2010 3.986 שער הין היפני בתאריך 10/01/2010 הוא 3.986
11/01/2010 3.986 שער הין היפני בתאריך 11/01/2010 הוא 3.986
12/01/2010 4.035 שער הין היפני בתאריך 12/01/2010 הוא 4.035
13/01/2010 4.021 שער הין היפני בתאריך 13/01/2010 הוא 4.021
14/01/2010 4.012 שער הין היפני בתאריך 14/01/2010 הוא 4.012
15/01/2010 4.054 שער הין היפני בתאריך 15/01/2010 הוא 4.054
16/01/2010 4.062 שער הין היפני בתאריך 16/01/2010 הוא 4.062
17/01/2010 4.062 שער הין היפני בתאריך 17/01/2010 הוא 4.062
18/01/2010 4.062 שער הין היפני בתאריך 18/01/2010 הוא 4.062
19/01/2010 4.066 שער הין היפני בתאריך 19/01/2010 הוא 4.066
20/01/2010 4.069 שער הין היפני בתאריך 20/01/2010 הוא 4.069
21/01/2010 4.047 שער הין היפני בתאריך 21/01/2010 הוא 4.047
22/01/2010 4.126 שער הין היפני בתאריך 22/01/2010 הוא 4.126
23/01/2010 4.125 שער הין היפני בתאריך 23/01/2010 הוא 4.125
24/01/2010 4.125 שער הין היפני בתאריך 24/01/2010 הוא 4.125
25/01/2010 4.125 שער הין היפני בתאריך 25/01/2010 הוא 4.125
26/01/2010 4.165 שער הין היפני בתאריך 26/01/2010 הוא 4.165
27/01/2010 4.162 שער הין היפני בתאריך 27/01/2010 הוא 4.162
28/01/2010 4.131 שער הין היפני בתאריך 28/01/2010 הוא 4.131
29/01/2010 4.124 שער הין היפני בתאריך 29/01/2010 הוא 4.124
30/01/2010 4.124 שער הין היפני בתאריך 30/01/2010 הוא 4.124
31/01/2010 4.124 שער הין היפני בתאריך 31/01/2010 הוא 4.124
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2010 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2009

תגובות הגולשים