OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2010 (09/2010)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2010 (09/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2010 4.52 שער הין היפני בתאריך 01/09/2010 הוא 4.52
02/09/2010 4.50 שער הין היפני בתאריך 02/09/2010 הוא 4.50
03/09/2010 4.479 שער הין היפני בתאריך 03/09/2010 הוא 4.479
04/09/2010 4.48 שער הין היפני בתאריך 04/09/2010 הוא 4.48
05/09/2010 4.48 שער הין היפני בתאריך 05/09/2010 הוא 4.48
06/09/2010 4.48 שער הין היפני בתאריך 06/09/2010 הוא 4.48
07/09/2010 4.512 שער הין היפני בתאריך 07/09/2010 הוא 4.512
08/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 08/09/2010 הוא 4.481
09/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 09/09/2010 הוא 4.481
10/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 10/09/2010 הוא 4.481
11/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 11/09/2010 הוא 4.481
12/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 12/09/2010 הוא 4.481
13/09/2010 4.481 שער הין היפני בתאריך 13/09/2010 הוא 4.481
14/09/2010 4.533 שער הין היפני בתאריך 14/09/2010 הוא 4.533
15/09/2010 4.381 שער הין היפני בתאריך 15/09/2010 הוא 4.381
16/09/2010 4.36 שער הין היפני בתאריך 16/09/2010 הוא 4.36
17/09/2010 4.348 שער הין היפני בתאריך 17/09/2010 הוא 4.348
18/09/2010 4.348 שער הין היפני בתאריך 18/09/2010 הוא 4.348
19/09/2010 4.348 שער הין היפני בתאריך 19/09/2010 הוא 4.348
20/09/2010 4.348 שער הין היפני בתאריך 20/09/2010 הוא 4.348
21/09/2010 4.353 שער הין היפני בתאריך 21/09/2010 הוא 4.353
22/09/2010 4.363 שער הין היפני בתאריך 22/09/2010 הוא 4.363
23/09/2010 4.366 שער הין היפני בתאריך 23/09/2010 הוא 4.366
24/09/2010 4.366 שער הין היפני בתאריך 24/09/2010 הוא 4.366
25/09/2010 4.37 שער הין היפני בתאריך 25/09/2010 הוא 4.37
26/09/2010 4.37 שער הין היפני בתאריך 26/09/2010 הוא 4.37
27/09/2010 4.37 שער הין היפני בתאריך 27/09/2010 הוא 4.37
28/09/2010 4.368 שער הין היפני בתאריך 28/09/2010 הוא 4.368
29/09/2010 4.382 שער הין היפני בתאריך 29/09/2010 הוא 4.382
30/09/2010 4.382 שער הין היפני בתאריך 30/09/2010 הוא 4.382
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2010 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2010

תגובות הגולשים