OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2010 (10/2010)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2010 (10/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2010 4.377 שער הין היפני בתאריך 01/10/2010 הוא 4.377
02/10/2010 4.356 שער הין היפני בתאריך 02/10/2010 הוא 4.356
03/10/2010 4.356 שער הין היפני בתאריך 03/10/2010 הוא 4.356
04/10/2010 4.356 שער הין היפני בתאריך 04/10/2010 הוא 4.356
05/10/2010 4.341 שער הין היפני בתאריך 05/10/2010 הוא 4.341
06/10/2010 4.335 שער הין היפני בתאריך 06/10/2010 הוא 4.335
07/10/2010 4.361 שער הין היפני בתאריך 07/10/2010 הוא 4.361
08/10/2010 4.373 שער הין היפני בתאריך 08/10/2010 הוא 4.373
09/10/2010 4.394 שער הין היפני בתאריך 09/10/2010 הוא 4.394
10/10/2010 4.394 שער הין היפני בתאריך 10/10/2010 הוא 4.394
11/10/2010 4.394 שער הין היפני בתאריך 11/10/2010 הוא 4.394
12/10/2010 4.419 שער הין היפני בתאריך 12/10/2010 הוא 4.419
13/10/2010 4.391 שער הין היפני בתאריך 13/10/2010 הוא 4.391
14/10/2010 4.41 שער הין היפני בתאריך 14/10/2010 הוא 4.41
15/10/2010 4.394 שער הין היפני בתאריך 15/10/2010 הוא 4.394
16/10/2010 4.404 שער הין היפני בתאריך 16/10/2010 הוא 4.404
17/10/2010 4.404 שער הין היפני בתאריך 17/10/2010 הוא 4.404
18/10/2010 4.404 שער הין היפני בתאריך 18/10/2010 הוא 4.404
19/10/2010 4.398 שער הין היפני בתאריך 19/10/2010 הוא 4.398
20/10/2010 4.453 שער הין היפני בתאריך 20/10/2010 הוא 4.453
21/10/2010 4.454 שער הין היפני בתאריך 21/10/2010 הוא 4.454
22/10/2010 4.479 שער הין היפני בתאריך 22/10/2010 הוא 4.479
23/10/2010 4.468 שער הין היפני בתאריך 23/10/2010 הוא 4.468
24/10/2010 4.468 שער הין היפני בתאריך 24/10/2010 הוא 4.468
25/10/2010 4.468 שער הין היפני בתאריך 25/10/2010 הוא 4.468
26/10/2010 4.47 שער הין היפני בתאריך 26/10/2010 הוא 4.47
27/10/2010 4.459 שער הין היפני בתאריך 27/10/2010 הוא 4.459
28/10/2010 4.485 שער הין היפני בתאריך 28/10/2010 הוא 4.485
29/10/2010 4.501 שער הין היפני בתאריך 29/10/2010 הוא 4.501
30/10/2010 4.501 שער הין היפני בתאריך 30/10/2010 הוא 4.501
31/10/2010 4.501 שער הין היפני בתאריך 31/10/2010 הוא 4.501
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2010 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2010

תגובות הגולשים