OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 4.377 שער הין היפני בתאריך 01/12/2010 הוא 4.377
02/12/2010 4.337 שער הין היפני בתאריך 02/12/2010 הוא 4.337
03/12/2010 4.347 שער הין היפני בתאריך 03/12/2010 הוא 4.347
04/12/2010 4.383 שער הין היפני בתאריך 04/12/2010 הוא 4.383
05/12/2010 4.383 שער הין היפני בתאריך 05/12/2010 הוא 4.383
06/12/2010 4.383 שער הין היפני בתאריך 06/12/2010 הוא 4.383
07/12/2010 4.385 שער הין היפני בתאריך 07/12/2010 הוא 4.385
08/12/2010 4.332 שער הין היפני בתאריך 08/12/2010 הוא 4.332
09/12/2010 4.316 שער הין היפני בתאריך 09/12/2010 הוא 4.316
10/12/2010 4.32 שער הין היפני בתאריך 10/12/2010 הוא 4.32
11/12/2010 4.297 שער הין היפני בתאריך 11/12/2010 הוא 4.297
12/12/2010 4.297 שער הין היפני בתאריך 12/12/2010 הוא 4.297
13/12/2010 4.297 שער הין היפני בתאריך 13/12/2010 הוא 4.297
14/12/2010 4.332 שער הין היפני בתאריך 14/12/2010 הוא 4.332
15/12/2010 4.277 שער הין היפני בתאריך 15/12/2010 הוא 4.277
16/12/2010 4.279 שער הין היפני בתאריך 16/12/2010 הוא 4.279
17/12/2010 4.283 שער הין היפני בתאריך 17/12/2010 הוא 4.283
18/12/2010 4.305 שער הין היפני בתאריך 18/12/2010 הוא 4.305
19/12/2010 4.305 שער הין היפני בתאריך 19/12/2010 הוא 4.305
20/12/2010 4.305 שער הין היפני בתאריך 20/12/2010 הוא 4.305
21/12/2010 4.302 שער הין היפני בתאריך 21/12/2010 הוא 4.302
22/12/2010 4.30 שער הין היפני בתאריך 22/12/2010 הוא 4.30
23/12/2010 4.32 שער הין היפני בתאריך 23/12/2010 הוא 4.32
24/12/2010 4.333 שער הין היפני בתאריך 24/12/2010 הוא 4.333
25/12/2010 4.323 שער הין היפני בתאריך 25/12/2010 הוא 4.323
26/12/2010 4.323 שער הין היפני בתאריך 26/12/2010 הוא 4.323
27/12/2010 4.323 שער הין היפני בתאריך 27/12/2010 הוא 4.323
28/12/2010 4.361 שער הין היפני בתאריך 28/12/2010 הוא 4.361
29/12/2010 4.355 שער הין היפני בתאריך 29/12/2010 הוא 4.355
30/12/2010 4.369 שער הין היפני בתאריך 30/12/2010 הוא 4.369
31/12/2010 4.36 שער הין היפני בתאריך 31/12/2010 הוא 4.36
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2011 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2010

תגובות הגולשים