OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 4.149 שער הין היפני בתאריך 01/04/2011 הוא 4.149
02/04/2011 4.124 שער הין היפני בתאריך 02/04/2011 הוא 4.124
03/04/2011 4.124 שער הין היפני בתאריך 03/04/2011 הוא 4.124
04/04/2011 4.124 שער הין היפני בתאריך 04/04/2011 הוא 4.124
05/04/2011 4.111 שער הין היפני בתאריך 05/04/2011 הוא 4.111
06/04/2011 4.067 שער הין היפני בתאריך 06/04/2011 הוא 4.067
07/04/2011 4.06 שער הין היפני בתאריך 07/04/2011 הוא 4.06
08/04/2011 4.036 שער הין היפני בתאריך 08/04/2011 הוא 4.036
09/04/2011 4.062 שער הין היפני בתאריך 09/04/2011 הוא 4.062
10/04/2011 4.062 שער הין היפני בתאריך 10/04/2011 הוא 4.062
11/04/2011 4.062 שער הין היפני בתאריך 11/04/2011 הוא 4.062
12/04/2011 4.092 שער הין היפני בתאריך 12/04/2011 הוא 4.092
13/04/2011 4.064 שער הין היפני בתאריך 13/04/2011 הוא 4.064
14/04/2011 4.127 שער הין היפני בתאריך 14/04/2011 הוא 4.127
15/04/2011 4.112 שער הין היפני בתאריך 15/04/2011 הוא 4.112
16/04/2011 4.136 שער הין היפני בתאריך 16/04/2011 הוא 4.136
17/04/2011 4.136 שער הין היפני בתאריך 17/04/2011 הוא 4.136
18/04/2011 4.136 שער הין היפני בתאריך 18/04/2011 הוא 4.136
19/04/2011 4.136 שער הין היפני בתאריך 19/04/2011 הוא 4.136
20/04/2011 4.136 שער הין היפני בתאריך 20/04/2011 הוא 4.136
21/04/2011 4.153 שער הין היפני בתאריך 21/04/2011 הוא 4.153
22/04/2011 4.178 שער הין היפני בתאריך 22/04/2011 הוא 4.178
23/04/2011 4.178 שער הין היפני בתאריך 23/04/2011 הוא 4.178
24/04/2011 4.178 שער הין היפני בתאריך 24/04/2011 הוא 4.178
25/04/2011 4.178 שער הין היפני בתאריך 25/04/2011 הוא 4.178
26/04/2011 4.178 שער הין היפני בתאריך 26/04/2011 הוא 4.178
27/04/2011 4.16 שער הין היפני בתאריך 27/04/2011 הוא 4.16
28/04/2011 4.17 שער הין היפני בתאריך 28/04/2011 הוא 4.17
29/04/2011 4.164 שער הין היפני בתאריך 29/04/2011 הוא 4.164
30/04/2011 4.164 שער הין היפני בתאריך 30/04/2011 הוא 4.164
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2011 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2011

תגובות הגולשים