OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2011 (10/2011)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2011 (10/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2011 4.889 שער הין היפני בתאריך 01/10/2011 הוא 4.889
02/10/2011 4.889 שער הין היפני בתאריך 02/10/2011 הוא 4.889
03/10/2011 4.889 שער הין היפני בתאריך 03/10/2011 הוא 4.889
04/10/2011 4.908 שער הין היפני בתאריך 04/10/2011 הוא 4.908
05/10/2011 4.866 שער הין היפני בתאריך 05/10/2011 הוא 4.866
06/10/2011 4.849 שער הין היפני בתאריך 06/10/2011 הוא 4.849
07/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 07/10/2011 הוא 4.79
08/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 08/10/2011 הוא 4.79
09/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 09/10/2011 הוא 4.79
10/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 10/10/2011 הוא 4.79
11/10/2011 4.812 שער הין היפני בתאריך 11/10/2011 הוא 4.812
12/10/2011 4.778 שער הין היפני בתאריך 12/10/2011 הוא 4.778
13/10/2011 4.751 שער הין היפני בתאריך 13/10/2011 הוא 4.751
14/10/2011 4.751 שער הין היפני בתאריך 14/10/2011 הוא 4.751
15/10/2011 4.70 שער הין היפני בתאריך 15/10/2011 הוא 4.70
16/10/2011 4.70 שער הין היפני בתאריך 16/10/2011 הוא 4.70
17/10/2011 4.70 שער הין היפני בתאריך 17/10/2011 הוא 4.70
18/10/2011 4.76 שער הין היפני בתאריך 18/10/2011 הוא 4.76
19/10/2011 4.73 שער הין היפני בתאריך 19/10/2011 הוא 4.73
20/10/2011 4.754 שער הין היפני בתאריך 20/10/2011 הוא 4.754
21/10/2011 4.754 שער הין היפני בתאריך 21/10/2011 הוא 4.754
22/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 22/10/2011 הוא 4.79
23/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 23/10/2011 הוא 4.79
24/10/2011 4.79 שער הין היפני בתאריך 24/10/2011 הוא 4.79
25/10/2011 4.783 שער הין היפני בתאריך 25/10/2011 הוא 4.783
26/10/2011 4.811 שער הין היפני בתאריך 26/10/2011 הוא 4.811
27/10/2011 4.784 שער הין היפני בתאריך 27/10/2011 הוא 4.784
28/10/2011 4.747 שער הין היפני בתאריך 28/10/2011 הוא 4.747
29/10/2011 4.626 שער הין היפני בתאריך 29/10/2011 הוא 4.626
30/10/2011 4.626 שער הין היפני בתאריך 30/10/2011 הוא 4.626
31/10/2011 4.626 שער הין היפני בתאריך 31/10/2011 הוא 4.626
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2011 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2011

תגובות הגולשים