OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2011 (11/2011)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2011 (11/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2011 4.668 שער הין היפני בתאריך 01/11/2011 הוא 4.668
02/11/2011 4.678 שער הין היפני בתאריך 02/11/2011 הוא 4.678
03/11/2011 4.698 שער הין היפני בתאריך 03/11/2011 הוא 4.698
04/11/2011 4.698 שער הין היפני בתאריך 04/11/2011 הוא 4.698
05/11/2011 4.718 שער הין היפני בתאריך 05/11/2011 הוא 4.718
06/11/2011 4.718 שער הין היפני בתאריך 06/11/2011 הוא 4.718
07/11/2011 4.718 שער הין היפני בתאריך 07/11/2011 הוא 4.718
08/11/2011 4.711 שער הין היפני בתאריך 08/11/2011 הוא 4.711
09/11/2011 4.781 שער הין היפני בתאריך 09/11/2011 הוא 4.781
10/11/2011 4.794 שער הין היפני בתאריך 10/11/2011 הוא 4.794
11/11/2011 4.81 שער הין היפני בתאריך 11/11/2011 הוא 4.81
12/11/2011 4.831 שער הין היפני בתאריך 12/11/2011 הוא 4.831
13/11/2011 4.831 שער הין היפני בתאריך 13/11/2011 הוא 4.831
14/11/2011 4.831 שער הין היפני בתאריך 14/11/2011 הוא 4.831
15/11/2011 4.848 שער הין היפני בתאריך 15/11/2011 הוא 4.848
16/11/2011 4.844 שער הין היפני בתאריך 16/11/2011 הוא 4.844
17/11/2011 4.843 שער הין היפני בתאריך 17/11/2011 הוא 4.843
18/11/2011 4.861 שער הין היפני בתאריך 18/11/2011 הוא 4.861
19/11/2011 4.867 שער הין היפני בתאריך 19/11/2011 הוא 4.867
20/11/2011 4.867 שער הין היפני בתאריך 20/11/2011 הוא 4.867
21/11/2011 4.867 שער הין היפני בתאריך 21/11/2011 הוא 4.867
22/11/2011 4.855 שער הין היפני בתאריך 22/11/2011 הוא 4.855
23/11/2011 4.871 שער הין היפני בתאריך 23/11/2011 הוא 4.871
24/11/2011 4.898 שער הין היפני בתאריך 24/11/2011 הוא 4.898
25/11/2011 4.902 שער הין היפני בתאריך 25/11/2011 הוא 4.902
26/11/2011 4.89 שער הין היפני בתאריך 26/11/2011 הוא 4.89
27/11/2011 4.89 שער הין היפני בתאריך 27/11/2011 הוא 4.89
28/11/2011 4.89 שער הין היפני בתאריך 28/11/2011 הוא 4.89
29/11/2011 4.863 שער הין היפני בתאריך 29/11/2011 הוא 4.863
30/11/2011 4.864 שער הין היפני בתאריך 30/11/2011 הוא 4.864
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2011 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2011

תגובות הגולשים