OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2013 (01/2013)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2013 (01/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2013 4.269 שער הין היפני בתאריך 01/01/2013 הוא 4.269
02/01/2013 4.269 שער הין היפני בתאריך 02/01/2013 הוא 4.269
03/01/2013 4.294 שער הין היפני בתאריך 03/01/2013 הוא 4.294
04/01/2013 4.281 שער הין היפני בתאריך 04/01/2013 הוא 4.281
05/01/2013 4.321 שער הין היפני בתאריך 05/01/2013 הוא 4.321
06/01/2013 4.321 שער הין היפני בתאריך 06/01/2013 הוא 4.321
07/01/2013 4.321 שער הין היפני בתאריך 07/01/2013 הוא 4.321
08/01/2013 4.301 שער הין היפני בתאריך 08/01/2013 הוא 4.301
09/01/2013 4.323 שער הין היפני בתאריך 09/01/2013 הוא 4.323
10/01/2013 4.285 שער הין היפני בתאריך 10/01/2013 הוא 4.285
11/01/2013 4.206 שער הין היפני בתאריך 11/01/2013 הוא 4.206
12/01/2013 4.179 שער הין היפני בתאריך 12/01/2013 הוא 4.179
13/01/2013 4.179 שער הין היפני בתאריך 13/01/2013 הוא 4.179
14/01/2013 4.179 שער הין היפני בתאריך 14/01/2013 הוא 4.179
15/01/2013 4.216 שער הין היפני בתאריך 15/01/2013 הוא 4.216
16/01/2013 4.239 שער הין היפני בתאריך 16/01/2013 הוא 4.239
17/01/2013 4.16 שער הין היפני בתאריך 17/01/2013 הוא 4.16
18/01/2013 4.131 שער הין היפני בתאריך 18/01/2013 הוא 4.131
19/01/2013 4.175 שער הין היפני בתאריך 19/01/2013 הוא 4.175
20/01/2013 4.175 שער הין היפני בתאריך 20/01/2013 הוא 4.175
21/01/2013 4.175 שער הין היפני בתאריך 21/01/2013 הוא 4.175
22/01/2013 4.21 שער הין היפני בתאריך 22/01/2013 הוא 4.21
23/01/2013 4.21 שער הין היפני בתאריך 23/01/2013 הוא 4.21
24/01/2013 4.153 שער הין היפני בתאריך 24/01/2013 הוא 4.153
25/01/2013 4.088 שער הין היפני בתאריך 25/01/2013 הוא 4.088
26/01/2013 4.111 שער הין היפני בתאריך 26/01/2013 הוא 4.111
27/01/2013 4.111 שער הין היפני בתאריך 27/01/2013 הוא 4.111
28/01/2013 4.111 שער הין היפני בתאריך 28/01/2013 הוא 4.111
29/01/2013 4.122 שער הין היפני בתאריך 29/01/2013 הוא 4.122
30/01/2013 4.081 שער הין היפני בתאריך 30/01/2013 הוא 4.081
31/01/2013 4.095 שער הין היפני בתאריך 31/01/2013 הוא 4.095
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2013 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2012

תגובות הגולשים