OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 3.882 שער הין היפני בתאריך 01/04/2013 הוא 3.882
02/04/2013 3.882 שער הין היפני בתאריך 02/04/2013 הוא 3.882
03/04/2013 3.872 שער הין היפני בתאריך 03/04/2013 הוא 3.872
04/04/2013 3.802 שער הין היפני בתאריך 04/04/2013 הוא 3.802
05/04/2013 3.764 שער הין היפני בתאריך 05/04/2013 הוא 3.764
06/04/2013 3.67 שער הין היפני בתאריך 06/04/2013 הוא 3.67
07/04/2013 3.67 שער הין היפני בתאריך 07/04/2013 הוא 3.67
08/04/2013 3.67 שער הין היפני בתאריך 08/04/2013 הוא 3.67
09/04/2013 3.667 שער הין היפני בתאריך 09/04/2013 הוא 3.667
10/04/2013 3.65 שער הין היפני בתאריך 10/04/2013 הוא 3.65
11/04/2013 3.638 שער הין היפני בתאריך 11/04/2013 הוא 3.638
12/04/2013 3.65 שער הין היפני בתאריך 12/04/2013 הוא 3.65
13/04/2013 3.699 שער הין היפני בתאריך 13/04/2013 הוא 3.699
14/04/2013 3.699 שער הין היפני בתאריך 14/04/2013 הוא 3.699
15/04/2013 3.699 שער הין היפני בתאריך 15/04/2013 הוא 3.699
16/04/2013 3.708 שער הין היפני בתאריך 16/04/2013 הוא 3.708
17/04/2013 3.708 שער הין היפני בתאריך 17/04/2013 הוא 3.708
18/04/2013 3.679 שער הין היפני בתאריך 18/04/2013 הוא 3.679
19/04/2013 3.659 שער הין היפני בתאריך 19/04/2013 הוא 3.659
20/04/2013 3.638 שער הין היפני בתאריך 20/04/2013 הוא 3.638
21/04/2013 3.638 שער הין היפני בתאריך 21/04/2013 הוא 3.638
22/04/2013 3.638 שער הין היפני בתאריך 22/04/2013 הוא 3.638
23/04/2013 3.673 שער הין היפני בתאריך 23/04/2013 הוא 3.673
24/04/2013 3.635 שער הין היפני בתאריך 24/04/2013 הוא 3.635
25/04/2013 3.637 שער הין היפני בתאריך 25/04/2013 הוא 3.637
26/04/2013 3.654 שער הין היפני בתאריך 26/04/2013 הוא 3.654
27/04/2013 3.672 שער הין היפני בתאריך 27/04/2013 הוא 3.672
28/04/2013 3.672 שער הין היפני בתאריך 28/04/2013 הוא 3.672
29/04/2013 3.672 שער הין היפני בתאריך 29/04/2013 הוא 3.672
30/04/2013 3.69 שער הין היפני בתאריך 30/04/2013 הוא 3.69
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2013 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2013

תגובות הגולשים