OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2013 (10/2013)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2013 (10/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2013 3.611 שער הין היפני בתאריך 01/10/2013 הוא 3.611
02/10/2013 3.626 שער הין היפני בתאריך 02/10/2013 הוא 3.626
03/10/2013 3.617 שער הין היפני בתאריך 03/10/2013 הוא 3.617
04/10/2013 3.654 שער הין היפני בתאריך 04/10/2013 הוא 3.654
05/10/2013 3.653 שער הין היפני בתאריך 05/10/2013 הוא 3.653
06/10/2013 3.653 שער הין היפני בתאריך 06/10/2013 הוא 3.653
07/10/2013 3.653 שער הין היפני בתאריך 07/10/2013 הוא 3.653
08/10/2013 3.664 שער הין היפני בתאריך 08/10/2013 הוא 3.664
09/10/2013 3.665 שער הין היפני בתאריך 09/10/2013 הוא 3.665
10/10/2013 3.637 שער הין היפני בתאריך 10/10/2013 הוא 3.637
11/10/2013 3.61 שער הין היפני בתאריך 11/10/2013 הוא 3.61
12/10/2013 3.601 שער הין היפני בתאריך 12/10/2013 הוא 3.601
13/10/2013 3.601 שער הין היפני בתאריך 13/10/2013 הוא 3.601
14/10/2013 3.601 שער הין היפני בתאריך 14/10/2013 הוא 3.601
15/10/2013 3.599 שער הין היפני בתאריך 15/10/2013 הוא 3.599
16/10/2013 3.615 שער הין היפני בתאריך 16/10/2013 הוא 3.615
17/10/2013 3.611 שער הין היפני בתאריך 17/10/2013 הוא 3.611
18/10/2013 3.608 שער הין היפני בתאריך 18/10/2013 הוא 3.608
19/10/2013 3.602 שער הין היפני בתאריך 19/10/2013 הוא 3.602
20/10/2013 3.602 שער הין היפני בתאריך 20/10/2013 הוא 3.602
21/10/2013 3.602 שער הין היפני בתאריך 21/10/2013 הוא 3.602
22/10/2013 3.587 שער הין היפני בתאריך 22/10/2013 הוא 3.587
23/10/2013 3.617 שער הין היפני בתאריך 23/10/2013 הוא 3.617
24/10/2013 3.628 שער הין היפני בתאריך 24/10/2013 הוא 3.628
25/10/2013 3.634 שער הין היפני בתאריך 25/10/2013 הוא 3.634
26/10/2013 3.615 שער הין היפני בתאריך 26/10/2013 הוא 3.615
27/10/2013 3.615 שער הין היפני בתאריך 27/10/2013 הוא 3.615
28/10/2013 3.615 שער הין היפני בתאריך 28/10/2013 הוא 3.615
29/10/2013 3.601 שער הין היפני בתאריך 29/10/2013 הוא 3.601
30/10/2013 3.582 שער הין היפני בתאריך 30/10/2013 הוא 3.582
31/10/2013 3.581 שער הין היפני בתאריך 31/10/2013 הוא 3.581
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2013 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2013

תגובות הגולשים