OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2013 (11/2013)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2013 (11/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2013 3.588 שער הין היפני בתאריך 01/11/2013 הוא 3.588
02/11/2013 3.581 שער הין היפני בתאריך 02/11/2013 הוא 3.581
03/11/2013 3.581 שער הין היפני בתאריך 03/11/2013 הוא 3.581
04/11/2013 3.581 שער הין היפני בתאריך 04/11/2013 הוא 3.581
05/11/2013 3.593 שער הין היפני בתאריך 05/11/2013 הוא 3.593
06/11/2013 3.58 שער הין היפני בתאריך 06/11/2013 הוא 3.58
07/11/2013 3.583 שער הין היפני בתאריך 07/11/2013 הוא 3.583
08/11/2013 3.602 שער הין היפני בתאריך 08/11/2013 הוא 3.602
09/11/2013 3.565 שער הין היפני בתאריך 09/11/2013 הוא 3.565
10/11/2013 3.565 שער הין היפני בתאריך 10/11/2013 הוא 3.565
11/11/2013 3.565 שער הין היפני בתאריך 11/11/2013 הוא 3.565
12/11/2013 3.543 שער הין היפני בתאריך 12/11/2013 הוא 3.543
13/11/2013 3.549 שער הין היפני בתאריך 13/11/2013 הוא 3.549
14/11/2013 3.536 שער הין היפני בתאריך 14/11/2013 הוא 3.536
15/11/2013 3.508 שער הין היפני בתאריך 15/11/2013 הוא 3.508
16/11/2013 3.521 שער הין היפני בתאריך 16/11/2013 הוא 3.521
17/11/2013 3.521 שער הין היפני בתאריך 17/11/2013 הוא 3.521
18/11/2013 3.521 שער הין היפני בתאריך 18/11/2013 הוא 3.521
19/11/2013 3.526 שער הין היפני בתאריך 19/11/2013 הוא 3.526
20/11/2013 3.548 שער הין היפני בתאריך 20/11/2013 הוא 3.548
21/11/2013 3.541 שער הין היפני בתאריך 21/11/2013 הוא 3.541
22/11/2013 3.523 שער הין היפני בתאריך 22/11/2013 הוא 3.523
23/11/2013 3.50 שער הין היפני בתאריך 23/11/2013 הוא 3.50
24/11/2013 3.50 שער הין היפני בתאריך 24/11/2013 הוא 3.50
25/11/2013 3.50 שער הין היפני בתאריך 25/11/2013 הוא 3.50
26/11/2013 3.492 שער הין היפני בתאריך 26/11/2013 הוא 3.492
27/11/2013 3.478 שער הין היפני בתאריך 27/11/2013 הוא 3.478
28/11/2013 3.455 שער הין היפני בתאריך 28/11/2013 הוא 3.455
29/11/2013 3.444 שער הין היפני בתאריך 29/11/2013 הוא 3.444
30/11/2013 3.444 שער הין היפני בתאריך 30/11/2013 הוא 3.444
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2013 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2013

תגובות הגולשים