OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2014 (02/2014)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2014 (02/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2014 3.452 שער הין היפני בתאריך 01/02/2014 הוא 3.452
02/02/2014 3.452 שער הין היפני בתאריך 02/02/2014 הוא 3.452
03/02/2014 3.452 שער הין היפני בתאריך 03/02/2014 הוא 3.452
04/02/2014 3.487 שער הין היפני בתאריך 04/02/2014 הוא 3.487
05/02/2014 3.50 שער הין היפני בתאריך 05/02/2014 הוא 3.50
06/02/2014 3.50 שער הין היפני בתאריך 06/02/2014 הוא 3.50
07/02/2014 3.459 שער הין היפני בתאריך 07/02/2014 הוא 3.459
08/02/2014 3.451 שער הין היפני בתאריך 08/02/2014 הוא 3.451
09/02/2014 3.451 שער הין היפני בתאריך 09/02/2014 הוא 3.451
10/02/2014 3.451 שער הין היפני בתאריך 10/02/2014 הוא 3.451
11/02/2014 3.433 שער הין היפני בתאריך 11/02/2014 הוא 3.433
12/02/2014 3.441 שער הין היפני בתאריך 12/02/2014 הוא 3.441
13/02/2014 3.446 שער הין היפני בתאריך 13/02/2014 הוא 3.446
14/02/2014 3.442 שער הין היפני בתאריך 14/02/2014 הוא 3.442
15/02/2014 3.443 שער הין היפני בתאריך 15/02/2014 הוא 3.443
16/02/2014 3.443 שער הין היפני בתאריך 16/02/2014 הוא 3.443
17/02/2014 3.443 שער הין היפני בתאריך 17/02/2014 הוא 3.443
18/02/2014 3.429 שער הין היפני בתאריך 18/02/2014 הוא 3.429
19/02/2014 3.446 שער הין היפני בתאריך 19/02/2014 הוא 3.446
20/02/2014 3.446 שער הין היפני בתאריך 20/02/2014 הוא 3.446
21/02/2014 3.427 שער הין היפני בתאריך 21/02/2014 הוא 3.427
22/02/2014 3.424 שער הין היפני בתאריך 22/02/2014 הוא 3.424
23/02/2014 3.424 שער הין היפני בתאריך 23/02/2014 הוא 3.424
24/02/2014 3.424 שער הין היפני בתאריך 24/02/2014 הוא 3.424
25/02/2014 3.439 שער הין היפני בתאריך 25/02/2014 הוא 3.439
26/02/2014 3.44 שער הין היפני בתאריך 26/02/2014 הוא 3.44
27/02/2014 3.453 שער הין היפני בתאריך 27/02/2014 הוא 3.453
28/02/2014 3.437 שער הין היפני בתאריך 28/02/2014 הוא 3.437
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2014 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2014

תגובות הגולשים