OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2014 (11/2014)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2014 (11/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2014 3.333 שער הין היפני בתאריך 01/11/2014 הוא 3.333
02/11/2014 3.333 שער הין היפני בתאריך 02/11/2014 הוא 3.333
03/11/2014 3.333 שער הין היפני בתאריך 03/11/2014 הוא 3.333
04/11/2014 3.349 שער הין היפני בתאריך 04/11/2014 הוא 3.349
05/11/2014 3.312 שער הין היפני בתאריך 05/11/2014 הוא 3.312
06/11/2014 3.304 שער הין היפני בתאריך 06/11/2014 הוא 3.304
07/11/2014 3.306 שער הין היפני בתאריך 07/11/2014 הוא 3.306
08/11/2014 3.312 שער הין היפני בתאריך 08/11/2014 הוא 3.312
09/11/2014 3.312 שער הין היפני בתאריך 09/11/2014 הוא 3.312
10/11/2014 3.312 שער הין היפני בתאריך 10/11/2014 הוא 3.312
11/11/2014 3.291 שער הין היפני בתאריך 11/11/2014 הוא 3.291
12/11/2014 3.313 שער הין היפני בתאריך 12/11/2014 הוא 3.313
13/11/2014 3.299 שער הין היפני בתאריך 13/11/2014 הוא 3.299
14/11/2014 3.279 שער הין היפני בתאריך 14/11/2014 הוא 3.279
15/11/2014 3.29 שער הין היפני בתאריך 15/11/2014 הוא 3.29
16/11/2014 3.29 שער הין היפני בתאריך 16/11/2014 הוא 3.29
17/11/2014 3.29 שער הין היפני בתאריך 17/11/2014 הוא 3.29
18/11/2014 3.293 שער הין היפני בתאריך 18/11/2014 הוא 3.293
19/11/2014 3.264 שער הין היפני בתאריך 19/11/2014 הוא 3.264
20/11/2014 3.255 שער הין היפני בתאריך 20/11/2014 הוא 3.255
21/11/2014 3.258 שער הין היפני בתאריך 21/11/2014 הוא 3.258
22/11/2014 3.265 שער הין היפני בתאריך 22/11/2014 הוא 3.265
23/11/2014 3.265 שער הין היפני בתאריך 23/11/2014 הוא 3.265
24/11/2014 3.265 שער הין היפני בתאריך 24/11/2014 הוא 3.265
25/11/2014 3.275 שער הין היפני בתאריך 25/11/2014 הוא 3.275
26/11/2014 3.288 שער הין היפני בתאריך 26/11/2014 הוא 3.288
27/11/2014 3.308 שער הין היפני בתאריך 27/11/2014 הוא 3.308
28/11/2014 3.291 שער הין היפני בתאריך 28/11/2014 הוא 3.291
29/11/2014 3.291 שער הין היפני בתאריך 29/11/2014 הוא 3.291
30/11/2014 3.291 שער הין היפני בתאריך 30/11/2014 הוא 3.291
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2014 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2014

תגובות הגולשים