OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 3.303 שער הין היפני בתאריך 01/12/2014 הוא 3.303
02/12/2014 3.327 שער הין היפני בתאריך 02/12/2014 הוא 3.327
03/12/2014 3.345 שער הין היפני בתאריך 03/12/2014 הוא 3.345
04/12/2014 3.322 שער הין היפני בתאריך 04/12/2014 הוא 3.322
05/12/2014 3.289 שער הין היפני בתאריך 05/12/2014 הוא 3.289
06/12/2014 3.297 שער הין היפני בתאריך 06/12/2014 הוא 3.297
07/12/2014 3.297 שער הין היפני בתאריך 07/12/2014 הוא 3.297
08/12/2014 3.297 שער הין היפני בתאריך 08/12/2014 הוא 3.297
09/12/2014 3.289 שער הין היפני בתאריך 09/12/2014 הוא 3.289
10/12/2014 3.311 שער הין היפני בתאריך 10/12/2014 הוא 3.311
11/12/2014 3.304 שער הין היפני בתאריך 11/12/2014 הוא 3.304
12/12/2014 3.298 שער הין היפני בתאריך 12/12/2014 הוא 3.298
13/12/2014 3.301 שער הין היפני בתאריך 13/12/2014 הוא 3.301
14/12/2014 3.301 שער הין היפני בתאריך 14/12/2014 הוא 3.301
15/12/2014 3.301 שער הין היפני בתאריך 15/12/2014 הוא 3.301
16/12/2014 3.386 שער הין היפני בתאריך 16/12/2014 הוא 3.386
17/12/2014 3.346 שער הין היפני בתאריך 17/12/2014 הוא 3.346
18/12/2014 3.319 שער הין היפני בתאריך 18/12/2014 הוא 3.319
19/12/2014 3.291 שער הין היפני בתאריך 19/12/2014 הוא 3.291
20/12/2014 3.273 שער הין היפני בתאריך 20/12/2014 הוא 3.273
21/12/2014 3.273 שער הין היפני בתאריך 21/12/2014 הוא 3.273
22/12/2014 3.273 שער הין היפני בתאריך 22/12/2014 הוא 3.273
23/12/2014 3.259 שער הין היפני בתאריך 23/12/2014 הוא 3.259
24/12/2014 3.247 שער הין היפני בתאריך 24/12/2014 הוא 3.247
25/12/2014 3.261 שער הין היפני בתאריך 25/12/2014 הוא 3.261
26/12/2014 3.261 שער הין היפני בתאריך 26/12/2014 הוא 3.261
27/12/2014 3.261 שער הין היפני בתאריך 27/12/2014 הוא 3.261
28/12/2014 3.261 שער הין היפני בתאריך 28/12/2014 הוא 3.261
29/12/2014 3.261 שער הין היפני בתאריך 29/12/2014 הוא 3.261
30/12/2014 3.27 שער הין היפני בתאריך 30/12/2014 הוא 3.27
31/12/2014 3.255 שער הין היפני בתאריך 31/12/2014 הוא 3.255
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים