OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 3.31 שער הין היפני בתאריך 01/04/2015 הוא 3.31
02/04/2015 3.307 שער הין היפני בתאריך 02/04/2015 הוא 3.307
03/04/2015 3.284 שער הין היפני בתאריך 03/04/2015 הוא 3.284
04/04/2015 3.284 שער הין היפני בתאריך 04/04/2015 הוא 3.284
05/04/2015 3.284 שער הין היפני בתאריך 05/04/2015 הוא 3.284
06/04/2015 3.284 שער הין היפני בתאריך 06/04/2015 הוא 3.284
07/04/2015 3.284 שער הין היפני בתאריך 07/04/2015 הוא 3.284
08/04/2015 3.285 שער הין היפני בתאריך 08/04/2015 הוא 3.285
09/04/2015 3.278 שער הין היפני בתאריך 09/04/2015 הוא 3.278
10/04/2015 3.326 שער הין היפני בתאריך 10/04/2015 הוא 3.326
11/04/2015 3.326 שער הין היפני בתאריך 11/04/2015 הוא 3.326
12/04/2015 3.326 שער הין היפני בתאריך 12/04/2015 הוא 3.326
13/04/2015 3.326 שער הין היפני בתאריך 13/04/2015 הוא 3.326
14/04/2015 3.33 שער הין היפני בתאריך 14/04/2015 הוא 3.33
15/04/2015 3.331 שער הין היפני בתאריך 15/04/2015 הוא 3.331
16/04/2015 3.306 שער הין היפני בתאריך 16/04/2015 הוא 3.306
17/04/2015 3.306 שער הין היפני בתאריך 17/04/2015 הוא 3.306
18/04/2015 3.298 שער הין היפני בתאריך 18/04/2015 הוא 3.298
19/04/2015 3.298 שער הין היפני בתאריך 19/04/2015 הוא 3.298
20/04/2015 3.298 שער הין היפני בתאריך 20/04/2015 הוא 3.298
21/04/2015 3.304 שער הין היפני בתאריך 21/04/2015 הוא 3.304
22/04/2015 3.303 שער הין היפני בתאריך 22/04/2015 הוא 3.303
23/04/2015 3.289 שער הין היפני בתאריך 23/04/2015 הוא 3.289
24/04/2015 3.289 שער הין היפני בתאריך 24/04/2015 הוא 3.289
25/04/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 25/04/2015 הוא 3.294
26/04/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 26/04/2015 הוא 3.294
27/04/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 27/04/2015 הוא 3.294
28/04/2015 3.273 שער הין היפני בתאריך 28/04/2015 הוא 3.273
29/04/2015 3.248 שער הין היפני בתאריך 29/04/2015 הוא 3.248
30/04/2015 3.246 שער הין היפני בתאריך 30/04/2015 הוא 3.246
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2015

תגובות הגולשים