OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2015 (10/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2015 (10/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2015 3.261 שער הין היפני בתאריך 01/10/2015 הוא 3.261
02/10/2015 3.267 שער הין היפני בתאריך 02/10/2015 הוא 3.267
03/10/2015 3.22 שער הין היפני בתאריך 03/10/2015 הוא 3.22
04/10/2015 3.22 שער הין היפני בתאריך 04/10/2015 הוא 3.22
05/10/2015 3.22 שער הין היפני בתאריך 05/10/2015 הוא 3.22
06/10/2015 3.22 שער הין היפני בתאריך 06/10/2015 הוא 3.22
07/10/2015 3.204 שער הין היפני בתאריך 07/10/2015 הוא 3.204
08/10/2015 3.211 שער הין היפני בתאריך 08/10/2015 הוא 3.211
09/10/2015 3.196 שער הין היפני בתאריך 09/10/2015 הוא 3.196
10/10/2015 3.192 שער הין היפני בתאריך 10/10/2015 הוא 3.192
11/10/2015 3.192 שער הין היפני בתאריך 11/10/2015 הוא 3.192
12/10/2015 3.192 שער הין היפני בתאריך 12/10/2015 הוא 3.192
13/10/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 13/10/2015 הוא 3.228
14/10/2015 3.219 שער הין היפני בתאריך 14/10/2015 הוא 3.219
15/10/2015 3.233 שער הין היפני בתאריך 15/10/2015 הוא 3.233
16/10/2015 3.204 שער הין היפני בתאריך 16/10/2015 הוא 3.204
17/10/2015 3.217 שער הין היפני בתאריך 17/10/2015 הוא 3.217
18/10/2015 3.217 שער הין היפני בתאריך 18/10/2015 הוא 3.217
19/10/2015 3.217 שער הין היפני בתאריך 19/10/2015 הוא 3.217
20/10/2015 3.226 שער הין היפני בתאריך 20/10/2015 הוא 3.226
21/10/2015 3.217 שער הין היפני בתאריך 21/10/2015 הוא 3.217
22/10/2015 3.218 שער הין היפני בתאריך 22/10/2015 הוא 3.218
23/10/2015 3.224 שער הין היפני בתאריך 23/10/2015 הוא 3.224
24/10/2015 3.218 שער הין היפני בתאריך 24/10/2015 הוא 3.218
25/10/2015 3.218 שער הין היפני בתאריך 25/10/2015 הוא 3.218
26/10/2015 3.218 שער הין היפני בתאריך 26/10/2015 הוא 3.218
27/10/2015 3.213 שער הין היפני בתאריך 27/10/2015 הוא 3.213
28/10/2015 3.218 שער הין היפני בתאריך 28/10/2015 הוא 3.218
29/10/2015 3.21 שער הין היפני בתאריך 29/10/2015 הוא 3.21
30/10/2015 3.203 שער הין היפני בתאריך 30/10/2015 הוא 3.203
31/10/2015 3.203 שער הין היפני בתאריך 31/10/2015 הוא 3.203
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2015

תגובות הגולשים