OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2015 (11/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2015 (11/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2015 3.207 שער הין היפני בתאריך 01/11/2015 הוא 3.207
02/11/2015 3.207 שער הין היפני בתאריך 02/11/2015 הוא 3.207
03/11/2015 3.209 שער הין היפני בתאריך 03/11/2015 הוא 3.209
04/11/2015 3.199 שער הין היפני בתאריך 04/11/2015 הוא 3.199
05/11/2015 3.189 שער הין היפני בתאריך 05/11/2015 הוא 3.189
06/11/2015 3.188 שער הין היפני בתאריך 06/11/2015 הוא 3.188
07/11/2015 3.171 שער הין היפני בתאריך 07/11/2015 הוא 3.171
08/11/2015 3.171 שער הין היפני בתאריך 08/11/2015 הוא 3.171
09/11/2015 3.171 שער הין היפני בתאריך 09/11/2015 הוא 3.171
10/11/2015 3.183 שער הין היפני בתאריך 10/11/2015 הוא 3.183
11/11/2015 3.176 שער הין היפני בתאריך 11/11/2015 הוא 3.176
12/11/2015 3.164 שער הין היפני בתאריך 12/11/2015 הוא 3.164
13/11/2015 3.17 שער הין היפני בתאריך 13/11/2015 הוא 3.17
14/11/2015 3.163 שער הין היפני בתאריך 14/11/2015 הוא 3.163
15/11/2015 3.163 שער הין היפני בתאריך 15/11/2015 הוא 3.163
16/11/2015 3.163 שער הין היפני בתאריך 16/11/2015 הוא 3.163
17/11/2015 3.168 שער הין היפני בתאריך 17/11/2015 הוא 3.168
18/11/2015 3.162 שער הין היפני בתאריך 18/11/2015 הוא 3.162
19/11/2015 3.158 שער הין היפני בתאריך 19/11/2015 הוא 3.158
20/11/2015 3.159 שער הין היפני בתאריך 20/11/2015 הוא 3.159
21/11/2015 3.161 שער הין היפני בתאריך 21/11/2015 הוא 3.161
22/11/2015 3.161 שער הין היפני בתאריך 22/11/2015 הוא 3.161
23/11/2015 3.161 שער הין היפני בתאריך 23/11/2015 הוא 3.161
24/11/2015 3.16 שער הין היפני בתאריך 24/11/2015 הוא 3.16
25/11/2015 3.161 שער הין היפני בתאריך 25/11/2015 הוא 3.161
26/11/2015 3.165 שער הין היפני בתאריך 26/11/2015 הוא 3.165
27/11/2015 3.177 שער הין היפני בתאריך 27/11/2015 הוא 3.177
28/11/2015 3.15 שער הין היפני בתאריך 28/11/2015 הוא 3.15
29/11/2015 3.15 שער הין היפני בתאריך 29/11/2015 הוא 3.15
30/11/2015 3.15 שער הין היפני בתאריך 30/11/2015 הוא 3.15
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2015

תגובות הגולשים