OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 3.15 שער הין היפני בתאריך 01/12/2015 הוא 3.15
02/12/2015 3.15 שער הין היפני בתאריך 02/12/2015 הוא 3.15
03/12/2015 3.148 שער הין היפני בתאריך 03/12/2015 הוא 3.148
04/12/2015 3.14 שער הין היפני בתאריך 04/12/2015 הוא 3.14
05/12/2015 3.123 שער הין היפני בתאריך 05/12/2015 הוא 3.123
06/12/2015 3.123 שער הין היפני בתאריך 06/12/2015 הוא 3.123
07/12/2015 3.123 שער הין היפני בתאריך 07/12/2015 הוא 3.123
08/12/2015 3.152 שער הין היפני בתאריך 08/12/2015 הוא 3.152
09/12/2015 3.172 שער הין היפני בתאריך 09/12/2015 הוא 3.172
10/12/2015 3.187 שער הין היפני בתאריך 10/12/2015 הוא 3.187
11/12/2015 3.164 שער הין היפני בתאריך 11/12/2015 הוא 3.164
12/12/2015 3.19 שער הין היפני בתאריך 12/12/2015 הוא 3.19
13/12/2015 3.19 שער הין היפני בתאריך 13/12/2015 הוא 3.19
14/12/2015 3.19 שער הין היפני בתאריך 14/12/2015 הוא 3.19
15/12/2015 3.189 שער הין היפני בתאריך 15/12/2015 הוא 3.189
16/12/2015 3.182 שער הין היפני בתאריך 16/12/2015 הוא 3.182
17/12/2015 3.179 שער הין היפני בתאריך 17/12/2015 הוא 3.179
18/12/2015 3.21 שער הין היפני בתאריך 18/12/2015 הוא 3.21
19/12/2015 3.213 שער הין היפני בתאריך 19/12/2015 הוא 3.213
20/12/2015 3.213 שער הין היפני בתאריך 20/12/2015 הוא 3.213
21/12/2015 3.213 שער הין היפני בתאריך 21/12/2015 הוא 3.213
22/12/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 22/12/2015 הוא 3.228
23/12/2015 3.223 שער הין היפני בתאריך 23/12/2015 הוא 3.223
24/12/2015 3.234 שער הין היפני בתאריך 24/12/2015 הוא 3.234
25/12/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 25/12/2015 הוא 3.228
26/12/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 26/12/2015 הוא 3.228
27/12/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 27/12/2015 הוא 3.228
28/12/2015 3.228 שער הין היפני בתאריך 28/12/2015 הוא 3.228
29/12/2015 3.224 שער הין היפני בתאריך 29/12/2015 הוא 3.224
30/12/2015 3.234 שער הין היפני בתאריך 30/12/2015 הוא 3.234
31/12/2015 3.241 שער הין היפני בתאריך 31/12/2015 הוא 3.241
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2015

תגובות הגולשים