OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 3.292 שער הין היפני בתאריך 01/01/2016 הוא 3.292
02/01/2016 3.292 שער הין היפני בתאריך 02/01/2016 הוא 3.292
03/01/2016 3.292 שער הין היפני בתאריך 03/01/2016 הוא 3.292
04/01/2016 3.292 שער הין היפני בתאריך 04/01/2016 הוא 3.292
05/01/2016 3.30 שער הין היפני בתאריך 05/01/2016 הוא 3.30
06/01/2016 3.33 שער הין היפני בתאריך 06/01/2016 הוא 3.33
07/01/2016 3.347 שער הין היפני בתאריך 07/01/2016 הוא 3.347
08/01/2016 3.314 שער הין היפני בתאריך 08/01/2016 הוא 3.314
09/01/2016 3.338 שער הין היפני בתאריך 09/01/2016 הוא 3.338
10/01/2016 3.338 שער הין היפני בתאריך 10/01/2016 הוא 3.338
11/01/2016 3.338 שער הין היפני בתאריך 11/01/2016 הוא 3.338
12/01/2016 3.344 שער הין היפני בתאריך 12/01/2016 הוא 3.344
13/01/2016 3.336 שער הין היפני בתאריך 13/01/2016 הוא 3.336
14/01/2016 3.352 שער הין היפני בתאריך 14/01/2016 הוא 3.352
15/01/2016 3.358 שער הין היפני בתאריך 15/01/2016 הוא 3.358
16/01/2016 3.37 שער הין היפני בתאריך 16/01/2016 הוא 3.37
17/01/2016 3.37 שער הין היפני בתאריך 17/01/2016 הוא 3.37
18/01/2016 3.37 שער הין היפני בתאריך 18/01/2016 הוא 3.37
19/01/2016 3.348 שער הין היפני בתאריך 19/01/2016 הוא 3.348
20/01/2016 3.417 שער הין היפני בתאריך 20/01/2016 הוא 3.417
21/01/2016 3.397 שער הין היפני בתאריך 21/01/2016 הוא 3.397
22/01/2016 3.363 שער הין היפני בתאריך 22/01/2016 הוא 3.363
23/01/2016 3.363 שער הין היפני בתאריך 23/01/2016 הוא 3.363
24/01/2016 3.363 שער הין היפני בתאריך 24/01/2016 הוא 3.363
25/01/2016 3.363 שער הין היפני בתאריך 25/01/2016 הוא 3.363
26/01/2016 3.362 שער הין היפני בתאריך 26/01/2016 הוא 3.362
27/01/2016 3.356 שער הין היפני בתאריך 27/01/2016 הוא 3.356
28/01/2016 3.332 שער הין היפני בתאריך 28/01/2016 הוא 3.332
29/01/2016 3.269 שער הין היפני בתאריך 29/01/2016 הוא 3.269
30/01/2016 3.269 שער הין היפני בתאריך 30/01/2016 הוא 3.269
31/01/2016 3.269 שער הין היפני בתאריך 31/01/2016 הוא 3.269
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2015

תגובות הגולשים