OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 3.254 שער הין היפני בתאריך 01/09/2018 הוא 3.254
02/09/2018 3.254 שער הין היפני בתאריך 02/09/2018 הוא 3.254
03/09/2018 3.254 שער הין היפני בתאריך 03/09/2018 הוא 3.254
04/09/2018 3.253 שער הין היפני בתאריך 04/09/2018 הוא 3.253
05/09/2018 3.242 שער הין היפני בתאריך 05/09/2018 הוא 3.242
06/09/2018 3.23 שער הין היפני בתאריך 06/09/2018 הוא 3.23
07/09/2018 3.235 שער הין היפני בתאריך 07/09/2018 הוא 3.235
08/09/2018 3.219 שער הין היפני בתאריך 08/09/2018 הוא 3.219
09/09/2018 3.219 שער הין היפני בתאריך 09/09/2018 הוא 3.219
10/09/2018 3.219 שער הין היפני בתאריך 10/09/2018 הוא 3.219
11/09/2018 3.219 שער הין היפני בתאריך 11/09/2018 הוא 3.219
12/09/2018 3.219 שער הין היפני בתאריך 12/09/2018 הוא 3.219
13/09/2018 3.204 שער הין היפני בתאריך 13/09/2018 הוא 3.204
14/09/2018 3.187 שער הין היפני בתאריך 14/09/2018 הוא 3.187
15/09/2018 3.20 שער הין היפני בתאריך 15/09/2018 הוא 3.20
16/09/2018 3.20 שער הין היפני בתאריך 16/09/2018 הוא 3.20
17/09/2018 3.20 שער הין היפני בתאריך 17/09/2018 הוא 3.20
18/09/2018 3.192 שער הין היפני בתאריך 18/09/2018 הוא 3.192
19/09/2018 3.192 שער הין היפני בתאריך 19/09/2018 הוא 3.192
20/09/2018 3.192 שער הין היפני בתאריך 20/09/2018 הוא 3.192
21/09/2018 3.169 שער הין היפני בתאריך 21/09/2018 הוא 3.169
22/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 22/09/2018 הוא 3.193
23/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 23/09/2018 הוא 3.193
24/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 24/09/2018 הוא 3.193
25/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 25/09/2018 הוא 3.193
26/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 26/09/2018 הוא 3.193
27/09/2018 3.193 שער הין היפני בתאריך 27/09/2018 הוא 3.193
28/09/2018 3.196 שער הין היפני בתאריך 28/09/2018 הוא 3.196
29/09/2018 3.196 שער הין היפני בתאריך 29/09/2018 הוא 3.196
30/09/2018 3.196 שער הין היפני בתאריך 30/09/2018 הוא 3.196
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2018

תגובות הגולשים