OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 3.268 שער הין היפני בתאריך 01/04/2019 הוא 3.268
02/04/2019 3.254 שער הין היפני בתאריך 02/04/2019 הוא 3.254
03/04/2019 3.228 שער הין היפני בתאריך 03/04/2019 הוא 3.228
04/04/2019 3.234 שער הין היפני בתאריך 04/04/2019 הוא 3.234
05/04/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 05/04/2019 הוא 3.212
06/04/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 06/04/2019 הוא 3.212
07/04/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 07/04/2019 הוא 3.212
08/04/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 08/04/2019 הוא 3.212
09/04/2019 3.219 שער הין היפני בתאריך 09/04/2019 הוא 3.219
10/04/2019 3.219 שער הין היפני בתאריך 10/04/2019 הוא 3.219
11/04/2019 3.225 שער הין היפני בתאריך 11/04/2019 הוא 3.225
12/04/2019 3.198 שער הין היפני בתאריך 12/04/2019 הוא 3.198
13/04/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 13/04/2019 הוא 3.18
14/04/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 14/04/2019 הוא 3.18
15/04/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 15/04/2019 הוא 3.18
16/04/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 16/04/2019 הוא 3.18
17/04/2019 3.192 שער הין היפני בתאריך 17/04/2019 הוא 3.192
18/04/2019 3.207 שער הין היפני בתאריך 18/04/2019 הוא 3.207
19/04/2019 3.213 שער הין היפני בתאריך 19/04/2019 הוא 3.213
20/04/2019 3.213 שער הין היפני בתאריך 20/04/2019 הוא 3.213
21/04/2019 3.213 שער הין היפני בתאריך 21/04/2019 הוא 3.213
22/04/2019 3.213 שער הין היפני בתאריך 22/04/2019 הוא 3.213
23/04/2019 3.213 שער הין היפני בתאריך 23/04/2019 הוא 3.213
24/04/2019 3.231 שער הין היפני בתאריך 24/04/2019 הוא 3.231
25/04/2019 3.244 שער הין היפני בתאריך 25/04/2019 הוא 3.244
26/04/2019 3.237 שער הין היפני בתאריך 26/04/2019 הוא 3.237
27/04/2019 3.237 שער הין היפני בתאריך 27/04/2019 הוא 3.237
28/04/2019 3.237 שער הין היפני בתאריך 28/04/2019 הוא 3.237
29/04/2019 3.237 שער הין היפני בתאריך 29/04/2019 הוא 3.237
30/04/2019 3.241 שער הין היפני בתאריך 30/04/2019 הוא 3.241
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים