OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 3.17 שער הין היפני בתאריך 01/12/2019 הוא 3.17
02/12/2019 3.17 שער הין היפני בתאריך 02/12/2019 הוא 3.17
03/12/2019 3.198 שער הין היפני בתאריך 03/12/2019 הוא 3.198
04/12/2019 3.194 שער הין היפני בתאריך 04/12/2019 הוא 3.194
05/12/2019 3.184 שער הין היפני בתאריך 05/12/2019 הוא 3.184
06/12/2019 3.189 שער הין היפני בתאריך 06/12/2019 הוא 3.189
07/12/2019 3.20 שער הין היפני בתאריך 07/12/2019 הוא 3.20
08/12/2019 3.20 שער הין היפני בתאריך 08/12/2019 הוא 3.20
09/12/2019 3.20 שער הין היפני בתאריך 09/12/2019 הוא 3.20
10/12/2019 3.192 שער הין היפני בתאריך 10/12/2019 הוא 3.192
11/12/2019 3.199 שער הין היפני בתאריך 11/12/2019 הוא 3.199
12/12/2019 3.203 שער הין היפני בתאריך 12/12/2019 הוא 3.203
13/12/2019 3.171 שער הין היפני בתאריך 13/12/2019 הוא 3.171
14/12/2019 3.197 שער הין היפני בתאריך 14/12/2019 הוא 3.197
15/12/2019 3.197 שער הין היפני בתאריך 15/12/2019 הוא 3.197
16/12/2019 3.197 שער הין היפני בתאריך 16/12/2019 הוא 3.197
17/12/2019 3.187 שער הין היפני בתאריך 17/12/2019 הוא 3.187
18/12/2019 3.195 שער הין היפני בתאריך 18/12/2019 הוא 3.195
19/12/2019 3.19 שער הין היפני בתאריך 19/12/2019 הוא 3.19
20/12/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 20/12/2019 הוא 3.18
21/12/2019 3.173 שער הין היפני בתאריך 21/12/2019 הוא 3.173
22/12/2019 3.173 שער הין היפני בתאריך 22/12/2019 הוא 3.173
23/12/2019 3.173 שער הין היפני בתאריך 23/12/2019 הוא 3.173
24/12/2019 3.168 שער הין היפני בתאריך 24/12/2019 הוא 3.168
25/12/2019 3.168 שער הין היפני בתאריך 25/12/2019 הוא 3.168
26/12/2019 3.168 שער הין היפני בתאריך 26/12/2019 הוא 3.168
27/12/2019 3.168 שער הין היפני בתאריך 27/12/2019 הוא 3.168
28/12/2019 3.172 שער הין היפני בתאריך 28/12/2019 הוא 3.172
29/12/2019 3.172 שער הין היפני בתאריך 29/12/2019 הוא 3.172
30/12/2019 3.172 שער הין היפני בתאריך 30/12/2019 הוא 3.172
31/12/2019 3.185 שער הין היפני בתאריך 31/12/2019 הוא 3.185
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים