OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש דצמבר 2008 (12/2008)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בדצמבר 2008 (12/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2008 0.027 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/12/2008 הוא 0.027
02/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/12/2008 הוא 0.026
03/12/2008 0.027 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/12/2008 הוא 0.027
04/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/12/2008 הוא 0.026
05/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/12/2008 הוא 0.026
06/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/12/2008 הוא 0.026
07/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/12/2008 הוא 0.026
08/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/12/2008 הוא 0.026
09/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/12/2008 הוא 0.026
10/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/12/2008 הוא 0.026
11/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/12/2008 הוא 0.026
12/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/12/2008 הוא 0.026
13/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/12/2008 הוא 0.026
14/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/12/2008 הוא 0.026
15/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/12/2008 הוא 0.026
16/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/12/2008 הוא 0.026
17/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/12/2008 הוא 0.025
18/12/2008 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/12/2008 הוא 0.024
19/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/12/2008 הוא 0.025
20/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/12/2008 הוא 0.025
21/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/12/2008 הוא 0.025
22/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/12/2008 הוא 0.025
23/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/12/2008 הוא 0.025
24/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/12/2008 הוא 0.026
25/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/12/2008 הוא 0.026
26/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/12/2008 הוא 0.026
27/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/12/2008 הוא 0.026
28/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/12/2008 הוא 0.026
29/12/2008 0.026 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/12/2008 הוא 0.026
30/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 30/12/2008 הוא 0.025
31/12/2008 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 31/12/2008 הוא 0.025
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2009 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 11/2008

תגובות הגולשים