OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש דצמבר 2009 (12/2009)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בדצמבר 2009 (12/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/12/2009 הוא 0.025
02/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/12/2009 הוא 0.025
03/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/12/2009 הוא 0.025
04/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/12/2009 הוא 0.025
05/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/12/2009 הוא 0.025
06/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/12/2009 הוא 0.025
07/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/12/2009 הוא 0.025
08/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/12/2009 הוא 0.025
09/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/12/2009 הוא 0.025
10/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/12/2009 הוא 0.025
11/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/12/2009 הוא 0.025
12/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/12/2009 הוא 0.025
13/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/12/2009 הוא 0.025
14/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/12/2009 הוא 0.025
15/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/12/2009 הוא 0.025
16/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/12/2009 הוא 0.025
17/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/12/2009 הוא 0.025
18/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/12/2009 הוא 0.025
19/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/12/2009 הוא 0.025
20/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/12/2009 הוא 0.025
21/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/12/2009 הוא 0.025
22/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/12/2009 הוא 0.025
23/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/12/2009 הוא 0.025
24/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/12/2009 הוא 0.025
25/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/12/2009 הוא 0.025
26/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/12/2009 הוא 0.025
27/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/12/2009 הוא 0.025
28/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/12/2009 הוא 0.025
29/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/12/2009 הוא 0.025
30/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 30/12/2009 הוא 0.025
31/12/2009 0.025 שער הלירה הלבנונית בתאריך 31/12/2009 הוא 0.025
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2010 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 11/2009

תגובות הגולשים