OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/12/2010 הוא 0.024
02/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/12/2010 הוא 0.024
03/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/12/2010 הוא 0.024
04/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/12/2010 הוא 0.024
05/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/12/2010 הוא 0.024
06/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/12/2010 הוא 0.024
07/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/12/2010 הוא 0.024
08/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/12/2010 הוא 0.024
09/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/12/2010 הוא 0.024
10/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/12/2010 הוא 0.024
11/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/12/2010 הוא 0.024
12/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/12/2010 הוא 0.024
13/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/12/2010 הוא 0.024
14/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/12/2010 הוא 0.024
15/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/12/2010 הוא 0.024
16/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/12/2010 הוא 0.024
17/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/12/2010 הוא 0.024
18/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/12/2010 הוא 0.024
19/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/12/2010 הוא 0.024
20/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/12/2010 הוא 0.024
21/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/12/2010 הוא 0.024
22/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/12/2010 הוא 0.024
23/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/12/2010 הוא 0.024
24/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/12/2010 הוא 0.024
25/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/12/2010 הוא 0.024
26/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/12/2010 הוא 0.024
27/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/12/2010 הוא 0.024
28/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/12/2010 הוא 0.024
29/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/12/2010 הוא 0.024
30/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 30/12/2010 הוא 0.024
31/12/2010 0.024 שער הלירה הלבנונית בתאריך 31/12/2010 הוא 0.024
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2011 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 11/2010

תגובות הגולשים