OFFICEGUY

שער הדולר האמריקאי בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הדולר האמריקאי בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 3.833 שער הדולר האמריקאי בתאריך 01/12/2016 הוא 3.833
02/12/2016 3.827 שער הדולר האמריקאי בתאריך 02/12/2016 הוא 3.827
03/12/2016 3.817 שער הדולר האמריקאי בתאריך 03/12/2016 הוא 3.817
04/12/2016 3.817 שער הדולר האמריקאי בתאריך 04/12/2016 הוא 3.817
05/12/2016 3.817 שער הדולר האמריקאי בתאריך 05/12/2016 הוא 3.817
06/12/2016 3.809 שער הדולר האמריקאי בתאריך 06/12/2016 הוא 3.809
07/12/2016 3.802 שער הדולר האמריקאי בתאריך 07/12/2016 הוא 3.802
08/12/2016 3.787 שער הדולר האמריקאי בתאריך 08/12/2016 הוא 3.787
09/12/2016 3.818 שער הדולר האמריקאי בתאריך 09/12/2016 הוא 3.818
10/12/2016 3.822 שער הדולר האמריקאי בתאריך 10/12/2016 הוא 3.822
11/12/2016 3.822 שער הדולר האמריקאי בתאריך 11/12/2016 הוא 3.822
12/12/2016 3.822 שער הדולר האמריקאי בתאריך 12/12/2016 הוא 3.822
13/12/2016 3.81 שער הדולר האמריקאי בתאריך 13/12/2016 הוא 3.81
14/12/2016 3.802 שער הדולר האמריקאי בתאריך 14/12/2016 הוא 3.802
15/12/2016 3.843 שער הדולר האמריקאי בתאריך 15/12/2016 הוא 3.843
16/12/2016 3.85 שער הדולר האמריקאי בתאריך 16/12/2016 הוא 3.85
17/12/2016 3.867 שער הדולר האמריקאי בתאריך 17/12/2016 הוא 3.867
18/12/2016 3.867 שער הדולר האמריקאי בתאריך 18/12/2016 הוא 3.867
19/12/2016 3.867 שער הדולר האמריקאי בתאריך 19/12/2016 הוא 3.867
20/12/2016 3.856 שער הדולר האמריקאי בתאריך 20/12/2016 הוא 3.856
21/12/2016 3.83 שער הדולר האמריקאי בתאריך 21/12/2016 הוא 3.83
22/12/2016 3.817 שער הדולר האמריקאי בתאריך 22/12/2016 הוא 3.817
23/12/2016 3.819 שער הדולר האמריקאי בתאריך 23/12/2016 הוא 3.819
24/12/2016 3.85 שער הדולר האמריקאי בתאריך 24/12/2016 הוא 3.85
25/12/2016 3.85 שער הדולר האמריקאי בתאריך 25/12/2016 הוא 3.85
26/12/2016 3.85 שער הדולר האמריקאי בתאריך 26/12/2016 הוא 3.85
27/12/2016 3.85 שער הדולר האמריקאי בתאריך 27/12/2016 הוא 3.85
28/12/2016 3.855 שער הדולר האמריקאי בתאריך 28/12/2016 הוא 3.855
29/12/2016 3.844 שער הדולר האמריקאי בתאריך 29/12/2016 הוא 3.844
30/12/2016 3.845 שער הדולר האמריקאי בתאריך 30/12/2016 הוא 3.845
31/12/2016 3.845 שער הדולר האמריקאי בתאריך 31/12/2016 הוא 3.845
מעבר לשער הדולר האמריקאי בחודש 01/2017 מעבר לשער הדולר האמריקאי בחודש 11/2016

תגובות הגולשים

נכתב ב-12/08/2018 בשעה 14:48
שימושי ביותר, תודה