OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2008 (02/2008)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2008 (02/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2008 0.486 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2008 הוא 0.486
02/02/2008 0.485 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2008 הוא 0.485
03/02/2008 0.485 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2008 הוא 0.485
04/02/2008 0.485 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2008 הוא 0.485
05/02/2008 0.483 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2008 הוא 0.483
06/02/2008 0.474 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2008 הוא 0.474
07/02/2008 0.47 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2008 הוא 0.47
08/02/2008 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2008 הוא 0.471
09/02/2008 0.466 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2008 הוא 0.466
10/02/2008 0.466 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2008 הוא 0.466
11/02/2008 0.466 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2008 הוא 0.466
12/02/2008 0.459 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2008 הוא 0.459
13/02/2008 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2008 הוא 0.471
14/02/2008 0.472 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2008 הוא 0.472
15/02/2008 0.473 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2008 הוא 0.473
16/02/2008 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2008 הוא 0.471
17/02/2008 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2008 הוא 0.471
18/02/2008 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2008 הוא 0.471
19/02/2008 0.47 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2008 הוא 0.47
20/02/2008 0.46 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2008 הוא 0.46
21/02/2008 0.465 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2008 הוא 0.465
22/02/2008 0.461 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2008 הוא 0.461
23/02/2008 0.465 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2008 הוא 0.465
24/02/2008 0.465 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2008 הוא 0.465
25/02/2008 0.465 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2008 הוא 0.465
26/02/2008 0.477 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2008 הוא 0.477
27/02/2008 0.483 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2008 הוא 0.483
28/02/2008 0.483 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2008 הוא 0.483
29/02/2008 0.477 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/02/2008 הוא 0.477
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2008 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2008

תגובות הגולשים