OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2008 (04/2008)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2008 (04/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2008 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2008 הוא 0.436
02/04/2008 0.451 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2008 הוא 0.451
03/04/2008 0.46 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2008 הוא 0.46
04/04/2008 0.463 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2008 הוא 0.463
05/04/2008 0.467 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2008 הוא 0.467
06/04/2008 0.467 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2008 הוא 0.467
07/04/2008 0.467 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2008 הוא 0.467
08/04/2008 0.465 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2008 הוא 0.465
09/04/2008 0.46 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2008 הוא 0.46
10/04/2008 0.457 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2008 הוא 0.457
11/04/2008 0.462 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2008 הוא 0.462
12/04/2008 0.453 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2008 הוא 0.453
13/04/2008 0.453 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2008 הוא 0.453
14/04/2008 0.453 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2008 הוא 0.453
15/04/2008 0.442 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2008 הוא 0.442
16/04/2008 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2008 הוא 0.436
17/04/2008 0.439 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2008 הוא 0.439
18/04/2008 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2008 הוא 0.438
19/04/2008 0.443 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2008 הוא 0.443
20/04/2008 0.443 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2008 הוא 0.443
21/04/2008 0.443 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2008 הוא 0.443
22/04/2008 0.45 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2008 הוא 0.45
23/04/2008 0.452 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2008 הוא 0.452
24/04/2008 0.447 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2008 הוא 0.447
25/04/2008 0.452 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2008 הוא 0.452
26/04/2008 0.459 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2008 הוא 0.459
27/04/2008 0.459 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2008 הוא 0.459
28/04/2008 0.459 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2008 הוא 0.459
29/04/2008 0.458 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2008 הוא 0.458
30/04/2008 0.451 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2008 הוא 0.451
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2008 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2008

תגובות הגולשים